02/28 

PRANEŠIMAS

Utenos kredito unijos narių dėmesiui!

2018  m. kovo 20 d. 10 val. Utenos kredito unijos patalpose Aušros g. 34-3, Utenoje, šaukiamas Utenos kredito unijos, buveinės adresas Aušros g. 34-3, Utena, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti, o pageidaujantys balsuoti raštu – užpildyti bendrąjį balsavimo biuletenį, nuo 2018 m. kovo 10 d. kredito unijos patalpose, adresu Aušros g. 34-3, Utena.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: administracijos vadovas Andrius Mackonis, tel. 861459884, el. paštas andrius@uku.lt

Jeigu dėl kvorumo nebuvimo susirinkimas neįvyks, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas 2018 m. kovo 30 d., 10 val.  Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje.  Pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.