02/28 

PRANEŠIMAS

Kredito unijos „Tikroji viltis“ narių dėmesiui!

2018  m. kovo 23 d. 1000 val. kredito unijoje „Tikroji viltis“ (L.Petravičiaus a.4A , Naujoji Akmenė) šaukiamas eilinis kredito unijos „Tikroji viltis“ narių visuotinis susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. Audito įmonės, 2018-2020 metų kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti, limito nustatymas.
  7. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Neįvykus eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2018  m. kovo 30 d. 1400 val. Naujosios Akmenės kultūros rūmuose  (Nepriklausomybės al.25, Naujoji Akmenė).

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose,  adresu L.Petravičiaus a.4A, Naujoji Akmenė.  Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Virginija Stonkuvienė, tel. 8-425 52756, el.p. v.stonkuviene@unija.lt.

 Kredito unijos „Tikroji viltis“ valdyba