02/26 

Dėmesio „ACHEMOS “ kredito unijos nariams!

2018 m. kovo 19 d. 16 val. AB „Achemos“ trečiojoje salėje, prie centrinės valgyklos (antrame aukšte), adresas Jonalaukio km., Ruklos sen., Jonavos r.  šaukiamas  „Achemos“ kredito unijos, buveinės adresas Jonalaukio km., Ruklos sen., Jonavos r.    eilinis  visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Revizoriaus ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.
 8. Kredito unijos valdybos narių rinkimas.
 9. Audito įmonės rinkimas.
 10. Lėšų, kurios bus skirtos audito įmonės darbui apmokėti limito nustatymas.
 11. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 12. Kiti klausimai:

 Išstojimas iš asociacijos Lietuvos kredito unijos narių.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Jonalaukio km., Ruklos sen., Jonavos r.

Neįvykus eiliniam visuotiniam narių susirinkimui,  pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2018 m. kovo 26 d. 16 val.                                                        

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Irena Končak tel. 860798122, achema@lku.lt