02/23 

2018 m. kovo 15 d. 11 val. Skuodo kultūros centro salėje, esančioje Gedimino g. 1, Skuodas šaukiamas kredito unijos Skuodo bankelis, buveinės adresas Vytauto 13-33, Skuodas eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir nuostolių atlyginimo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl nuostolių dengimo tvarkos priėmimas.
  6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Kredito unijos valdybos nario rinkimas.
  8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  9. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto 13-33, Skuodas.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: Alina Sakalauskienė, 8-615-82549, a.sakalauskiene@lku.lt