02/21 

PRANEŠIMAS

Trakų kredito unijos narių dėmesiui!

 

2018 m. kovo 21 d. 17 val. Trakų kredito unijos patalpose, esančiose Vytauto g. 19-1, Trakai, šaukiamas Trakų kredito unijos, buveinės adresas Vytauto 19-1, Trakai, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Revizoriaus ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Audito įmonės rinkimas.
  8. Lėšų, kurios bus skirtos audito įmonės darbui apmokėti limito nustatymas.
  9. Metinių išmokų kredito unijos vadovams nustatymas.
  10. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinį susirinkimą numatyti 2018 m. kovo 29 d. 18:00 val. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos aktų salėje, adresu Birutės g. 48, Trakai.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti likus 5 dienoms iki susirinkimo Trakų kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g. 19-1, Trakai.

Teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą įgaliotas Almantas Urbelis, 8-528-51234, trakai@lku.lt

                                                                                                         Trakų kredito unijos valdyba