02/21 

Gerb. Naftininkų kredito unijos nariai,

2018 m. kovo 14 d. 11.30 val.

Naftininkų kredito unijos  patalpose adresu: Mažeikių g. 75, Juodeikių k., 89467 Mažeikių r. sav.

įvyks Naftininkų kredito unijos

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 

DARBOTVARKĖ:

 

 1. Stebėtojų tarybos veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Revizoriaus ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno tvarkos priėmimas.
 6. 2018 metų  kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Kredito unijos valdybos nario rinkimas.
 8. Audito įmonės  rinkimas.
 9. Lėšų, kurios bus skirtos audito įmonės darbui apmokėti limito nustatymas.
 10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 11. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
 1. Dėl stebėtojų tarybos atšaukimo ir Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu: Mažeikių g. 75, Juodeikių k., 89467 Mažeikių r. sav.

Telefonas pasiteiravimui: (8-443) 92839, 92838.

Naftininkų kredito unijos valdyba