11/02 

Šiais metais tarptautinis kredito įstaigų tinklas „Proxfin“ Tarptautinę kredito unijų dieną minėjo Kartachenoje, Kolumbijoje. Šventė sutapo su penktuoju Žemės ūkio finansavimo ir rinkodaros kongresu, kuriame buvo aptariami ūkininkyste užsiimančių regionų finansavimo klausimai.

„Proxfin“ susirinkimas, 2017 m. spalio 19 d.

„Proxfin“ susirinkimas, 2017 m. spalio 19 d.

„Proxfin“ dalyviai dalinosi patirtimi ir strategijomis, kurias pasitelkia siekdami pagerinti finansinių paslaugų, finansinio raštingumo bei verslumą skatinančių priemonių prieinamumą ūkininkams visame pasaulyje. Susirinkime dalyvavo ir Lietuvos centrinės kredito unijos administracijos vadovas bei „Proxfin“ valdybos narys Mindaugas Vijūnas.
„Bendradarbiavimas su „Proxfin“ mums yra labai svarbus. Džiaugiamės, kad esame ilgamečiai organizacijos nariai, galime pasidalinti ir įgyti tiek daug patirties iš kolegų įvairiose šalyse. Prieš daugiau nei dvidešimt metų Lietuvos kredito unijoms atsikurti padėjo „Proxfin“ įkūrėja „Desjardins Group“, todėl labai džiaugiamės, kad dabar galime būti puikiu pavyzdžiu ir perduoti savo patirtį kitiems“, sakė M. Vijūnas.

M. Vijūnas su likusiais „Proxfin“ valdybos nariais

M. Vijūnas su likusiais „Proxfin“ valdybos nariais

„Proxfin“ – 2006 metais Kanadoje įkurtas susivienijimas, kurio nare yra ir Lietuvos centrinė kredito unija. „Proxfin“ nariai – finansų kooperatyvai ir kitos į bendruomenes orientuotos finansinės įstaigos – visame pasaulyje svariai prisideda mažinant skurdą, ugdant ekonomiką, kuriant darbo vietas. Proxfin įkūrusi Kanados finansinių kooperatyvų grupė Desjardens Group jau daugiau nei 45 metus skatina kooperatyvias finansų įstaigas dalintis patirtimi, kad šios galėtų sėkmingai savo bendruomenėms teikti jų poreikius atitinkančias finansines paslaugas. Lietuvos kredito unijų judėjimas po Nepriklausomybės atgavimo atsikūrė artimai bendradarbiaujant ir padedant Desjardins ekspertams bei donorams.