SEPA

SEPA

SEPA yra 34 valstybes apimanti erdvė, kurioje kredito pervedimai eurais ir tiesioginio debeto operacijos eurais vykdomos pagal tokias pačias mokėjimo schemas, taikant vienodas pagrindines sąlygas, teises ir įsipareigojimus. Šiuo metu SEPA apima visas Europos Sąjungos (ES) valstybes nares, taip pat Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Šveicariją, Monako Kunigaikštystę ir San Mariną.

Ką SEPA reiškia praktiškai?

SEPA – tai tam tikras valstybes apimanti mokėjimų erdvė, kurioje privatūs klientai, įmonės ir kiti rinkos dalyviai gali atsiskaityti vieni su kitais vadovaudamiesi vieningomis sąlygomis, teisėmis – tartum tai būtų paprasti atsiskaitymai šalies viduje. Tai Europos mokėjimų infrastruktūra, kurioje veikia bendri kliringo centrai, yra nustatyti atsiskaitymų eurais standartai bei taisyklės.

Kurias valstybes apima SEPA?

Šiuo metu SEPA apima visas Europos Sąjungos (ES) valstybes nares, taip pat Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Šveicariją, Monako Kunigaikštystę ir San Mariną.

Kas yra atsakingas už SEPA projekto įgyvendinimą Lietuvoje?

Už SEPA reikalavimų įgyvendinimą atsakingas kiekvienas mokėjimo paslaugų teikėjas ir kiekviena įmonė individualiai.

Kur galima rasti daugiau informacijos apie SEPA?

SEPA projektas plačiau pristatomas interneto svetainėje www.sepa.lt.