SEPA Verslui

KODĖL SEPA POKYČIAI SVARBŪS?

Kam aktualūs SEPA pokyčiai?

Įmonėms, kurios pateikdamos mokėjimus kredito įstaigai ir gaudamos sąskaitos išrašą atlieka duomenų apsikeitimą bylomis.

Kuo reikia pasirūpinti?

Naujo ISO 20022 XML standarto diegimu įmonės apskaitos sistemose.

Kokie SEPA privalumai įmonėms?

SEPA įmonėms padės:
 automatizuoti ir standartizuoti vidaus procesus;
sumažinti informacinių sistemų palaikymo sąnaudas;
taikyti tokią pačią verslo logiką vykdant vietinius ir tarptautinius mokėjimus eurais SEPA erdvėje;
supaprastinti mokėjimų administravimą (pvz., atlikti visas mokėjimo operacijas eurais centralizuotai iš vienos mokėjimo sąskaitos);
pagerinti mokėjimo sąskaitų likvidumo valdymą;
paprasčiau pasirinkti kitą mokėjimo paslaugų teikėją, net esantį kitoje valstybėje narėje;
integruoti SEPA mokėjimo priemones į kitus projektus (pvz., el. sąskaitos faktūros (angl. e-invoicing).

Kiek SEPA bus naudinga konkrečiai įmonei, priklauso nuo įmonės apdorojamų mokėjimų skaičiaus, mokėjimo priemonių įvairovės ir pasirinktos perėjimo prie SEPA mokėjimo priemonių strategijos.

Nuo ko reikėtų pradėti pasirengimą SEPA reikalavimams įgyvendinti?

Rekomenduojama:
susisiekti su savo mokėjimo paslaugų teikėju ir įmonės programinės įrangos teikėju;
sudaryti vidinę SEPA projekto komandą, įtraukiant IT, verslo procesų, pardavimų, teisės, finansų srities darbuotojus;
pasirinkti, kokias SEPA priemones naudoti, ir parengti IT strategiją, t. y. kokiu būdu pritaikyti vidaus IT sistemas prie SEPA reikalavimų;
informuoti verslo partnerius ir kitus klientus apie pasikeitimus ir pateikti rekomendacijas dėl mokėjimo nurodymų pildymo, jei tai būtina tinkamam mokėjimų užskaitymui.

Kas bus, jei įmonė neatitiks SEPA reikalavimų po nustatymo termino (2016 m. sausio 1 d.)?

Jei įmonė neatitiks SEPA reikalavimų, ji gali iš dalies ar visiškai prarasti prieigą prie kredito pervedimo ir tiesioginio debeto paslaugų, gali sutrikti atsiskaitymas su verslo partneriais, mokesčių administratoriais ir darbuotojais.

7 ŽINGSNIAI: KAIP TINKAMAI PASIRENGTI?

Nuo 2016 m. Lietuvoje pradėjus galioti bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) reikalavimams, šalies įmonės ir viešasis sektorius turės naudoti vienodus visoje SEPA erdvėje kredito pervedimų formatus bei taisykles. Lietuvos bankas su SEPA projekte dalyvaujančiais komerciniais bankais siūlo 7 žingsnius, kaip įmonėms ir viešajam sektoriui sėkmingai pasirengti vykdyti kredito pervedimus pagal SEPA reikalavimus.

Liko tik 300 dienų iki reikšmingų mokėjimų pokyčių Lietuvoje. Keisis įmonių naudojamos mokėjimų pranešimų techninės sąsajos su bankais ir kitais mokėjimo paslaugų teikėjais, mokėjimų formose nurodomi informacijos laukai, lėšų įskaitymo apdorojimas, todėl įmonėms ir įstaigoms labai svarbu pokyčiams laiku ir tinkamai pasirengti. Tam skirtos 7 žingsnių rekomendacijos.

1 ŽINGSNIS. Įvertinkite, ar Jums reikia imtis aktyvių veiksmų.

Kredito pervedimus atliekantiems ūkio subjektams jau dabar imtis aktyvių pasirengimo SEPA reikalavimams veiksmų reikia dviem atvejais.

Pirmas atvejis: jei įmonės (įstaigos) naudojama apskaitos programa yra technine sąsaja susijusi su internetinės bankininkystės sistema.

Antras atvejis: įmonė (įstaiga) nustato reikalavimą mokėtojams (gavėjams), kur turi būti atidarytos jų mokėjimo sąskaitos, pavyzdžiui, darbuotojo atlyginimą įmonė gali pervesti tik į Lietuvoje atidarytą darbuotojo sąskaitą. SEPA reglamentas draudžia riboti mokėtojo (gavėjo) teisę naudoti mokėjimo sąskaitą bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje.

2 ŽINGSNIS. Nustatykite reikiamus apskaitos sistemų pokyčius.

Mokėjimams naudojami LITAS-ESIS pranešimai turės būti pakeisti ir atitikti ISO 20022 formato reikalavimus. Dėl informacijos laukų skirtumų pasikeis lėšų įskaitymo apdorojimas.

3 ŽINGSNIS. Sudarykite veiksmų planą.

Jame siūloma numatyti būsimų pokyčių biudžetą ir suplanuoti laiką pokyčiams įdiegti. Kitų šalių patirtis rodo, kad pokyčiams dėl SEPA reikalavimų įgyvendinti įmonei (įstaigai) paprastai reikia ne mažiau nei 6 mėnesių.

4 ŽINGSNIS. Kreipkitės į informacinių technologijų specialistus, prižiūrinčius Jūsų apskaitos programas.

Šiems specialistams pravers SEPA koordinavimo komiteto parengti techniniai dokumentai, skelbiami SEPA svetainėje.

5 ŽINGSNIS. Kreipkitės į savo mokėjimo paslaugų teikėją dėl apskaitos sistemų pokyčių testavimo ir diegimo terminų.

Terminus patartina suderinti.

6 ŽINGSNIS. Informuokite verslo partnerius ir įmonės (įstaigos) darbuotojus, bendraujančius su klientais.

Itin svarbu informuoti verslo partnerius ir (arba) klientus, kaip tinkamai užpildyti pasikeitusias mokėjimų formas, pervedant pinigus Jūsų įmonei (įstaigai).

PERVEDIMŲ PASIKEITIMAI

Europos mokėjimų taryba parengė SEPA kredito pervedimų schemą, atitinkančią SEPA reglamento reikalavimus. Šiuo metu tai vienintelė kredito pervedimų schema SEPA erdvėje.

Vis dėlto kai kurie informacijos laukai ir (ar) duomenų ilgiai skiriasi. 2015 m., kai rinkoje bus naudojami abu variantai, formatų neatitikimai gali sukelti nepatogumų. Siekiant sumažinti dalies informacijos praradimo riziką, siūloma vadovautis mokėjimo paslaugų teikėjų rekomendacijomis.

Kas pasikeis mokėjimo pervedimo formoje?

Dėl SEPA reikalavimų, nuo 2016 m. pildant mokėjimo pervedimo formą kviečiame atkreipti dėmesį į šiuos pokyčius:

Mokėjimo paskirtis – vietoj 300 bus galima įrašyti 140 ženklų. Šiame laukelyje pateikiamas įmokos kodas arba laisvos formos tekstas.
Mokėtojo/gavėjo pavadinimas – vietoj 200 simbolių galima naudoti iki 70 simbolių. Jei atliekate mokėjimą už kitą asmenį, mokėjimo pervedimo formoje galėsite nurodyti „Pradinį mokėtoją“.
Mokėtojo/gavėjo identifikavimas – atlikdami mokėjimą galėsite nurodyti vieną su lėšų gavėju iš anksto sutartą identifikatorių: PVM kodą, socialinio draudimo kodą, paslaugų teikėjo suteiktą kliento kodą ar pan.
Įmokos kodas – vietoj 16 bus galima įrašyti 35 simbolius. Galėsite nurodyti tik vieną iš dviejų: arba įmokos kodą, arba mokėjimo paskirtį (t. y., nurodžius įmokos kodą, nebus galimybės papildomai užpildyti mokėjimo paskirties lauko).

Atliekant mokėjimus tarp sąskaitų Lietuvoje, mokėjimo formoje mokėjimo paskirties, gavėjo pavadinimo, pradinio mokėtojo, galutinio gavėjo pavadinimų laukuose ir toliau galės būti naudojami lietuviški simboliai (pvz., ą, ę ir kt.). Jei lėšų gavėjo sąskaita yra ne Lietuvoje, galės būti naudojami tik lotyniški simboliai.

Pasikeitę mokėjimų laikai

Mokėjimai iš LKU grupės kredito unijų į komercinius bankus (SEB, „Swedbank“, DNB, „Danske Bank“, „Nordea“) nuo šiol Lietuvoje vykdomi 4 kartus per darbo dieną:

9:30 val.**
12:00 val.
14:30 val.
16:30 val.

Mokėjimai tarp SEPA-MMS narių (į LKU grupės kredito unijas, banką  „Citadele“, Šiaulių banką, Medicinos banką,  kai kurias kredito unijas ir mokėjimo įstaigą „EVP International“*, Lietuvos paštą*) pinigų pervedimai įvykdomi darbo dienomis iš karto po operacijos patvirtinimo. Norėdami, kad lėšos pasiektų dar tą pačią dieną sąskaitą kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje, mokėjimą atlikite iki 16:00 val.

** Nurodytu laiku (9:30 val.) mokėjimo pavedimas turi būti įvykdytas iki 02:00 val. ryto.
* Įstaigos šias paslaugas pradės teikti 2016 metais.

Esminiai skirtumai nurodomi žemiau

  Vietinis pinigų pervedimas eurais
(iki 2015 m. gruodžio 31 d. )
SEPA pinigų pervedimas eurais
(po 2016 m. sausio 1 d. )
Mokėtojo ir gavėjo pavadinimai 200 simbolių 70 simbolių
Mokėtojo ir gavėjo identifikatoriai Iš pateikto sąrašo pateikiamas vienas iš šių identifikatorių arba abu kartu: fizinio ar juridinio asmens kodas; kliento kodas mokėtojo ar gavėjo informacinėje sistemoje Iš pateikto sąrašo pasirenkamas vienas identifikatoriaus tipas ir įrašomas jo numeris ar kodas: fizinio ar juridinio asmens kodas; kliento kodas mokėtojo ar gavėjo informacinėje sistemoje; PVM mokėtojo kodas; soc. draudimo numeris ir kt.
Mokėtojo ir gavėjo adresai 140 simbolių
Mokėjimo paskirtis 300 simbolių 140 simbolių
Užpildžius šį lauką, nebus galima pateikti informacijos įmokos kodo lauke
Mokėtojo / gavėjo pavadinimas 200 ženklų. 70 ženklų
Įmokos kodas 16 simbolių 35 simboliai
Galima nurodyti tik vieną iš dviejų: arba įmokos kodą, arba mokėjimo paskirtį.Kitaip tariant, nurodžius įmokos kodą, nebus galima papildomai nurodyti mokėjimo paskirties.
Mokėjimo dokumento numeris 10 simbolių 35 simboliai
Numeris, naudojamas norint identifikuoti pinigų pervedimo operaciją, persiunčiamas gavėjui nepakeistas
Mokėjimo numeris
(Instruction Identification)
35 simboliai
Šis numeris nesiunčiamas gavėjui, todėl mokėtojas gali jį naudoti tik savo reikmėms

Ar jau vykdomi SEPA kredito pervedimai Lietuvoje?

Mokėjimo paslaugų teikėjai SEPA kredito pervedimus privalo pradėti teikti per vienerius metus nuo tos dienos, kai atitinkama valstybė narė prisijungė prie euro zonos, bet ne vėliau kaip nuo 2016 m. spalio 31 d.

Lietuvai įsivedus eurą 2015 m. pradžioje, kredito pervedimo paslaugą siūlantys mokėjimo paslaugų teikėjai privalės pasiūlyti SEPA kredito pervedimus nuo 2016 m. sausio 1 d. Vis dėlto jau ir šiuo metu dauguma Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų ir užsienio kredito įstaigų skyrių teikia SEPA kredito pervedimų paslaugą.

Ar dėl SEPA pabrangs kredito pervedimai?

SEPA padidina konkurenciją mokėjimų srityje. Tikimasi, kad dėl to ilgesniu laikotarpiu įvyks vartotojams naudingų mokesčių pokyčių.

DUOMENŲ PATEIKIMAS BYLOMIS – ISO 20022 XML STANDARTAS

Kaip bus vykdomas ISO 20022 XML formato pranešimų įgyvendinimas kredito unijose?

  • Liepa: Kredito įstaiga pateikia ISO 20022 XML formato pranešimų techninius reikalavimus.  Būtina pasiplanuoti įmonių atstovams pokyčių įgyvendinimui reikalingus IT resursus.
  • Liepa – gruodis: Įmonių atstovai įdiegia ir pradeda naudoti ISO 20022 XML pranešimų techninį sprendimą.
  • Sausis: Kredito įstaiga mokėjimo duomenis priima tik ISO 20022 XML formatu. Laiku nepasirengusios įmonės negali pateikti mokėjimų byloms, gali sutrikti mokėjimo duomenų apdorojimo procesai.

Kokio standarto pranešimai bus naudojami atliekant SEPA mokėjimus?

Įmonės, išskyrus labai mažas, siųsdamos arba gaudamos mokėjimo nurodymus ne atskirai, o sugrupuotus, turės naudoti ISO 20022 XML pranešimus, Lietuvoje veikiančios kredito įstaigos parengė ISO 20022 XML pranešimų naudojimo taisykles.

Ar gali įmonė pavesti kredito įstaigai atlikti mokėjimo pranešimų konversiją?

Teisės aktai nedraudžia kredito įstaigoms teikti konversijos paslaugų tarp LITAS–ESIS ir ISO20022 XML pranešimų formatų iki 2016 m. sausio 1 d. Po šios dienos formatų konversija kredito įstaigose bus galima tik laikantis papildomų sąlygų, pavyzdžiui, tokios paslaugos turės būti atskirtos nuo mokėjimo operacijų apdorojimo proceso. Pažymėtina, kad kredito įstaigos galės taikyti papildomus konversijos paslaugų įkainius, o konversijos metu gali būti prarandama dalis su mokėjimu perduodamos informacijos. Konversijos paslaugas taip pat gali teikti trečiosios šalys, pavyzdžiui, programinės įrangos teikėjai.

Kur kreiptis dėl ISO 20022 XML formato pranešimų diegimo ir kitos aktualios SEPA informacijos?

Kviečiame kreiptis į savo kredito uniją arba rašykite e.paštu sepa@lku.lt, informacija apie SEPA atnaujinama tinklalapyje www.lku.lt/sepa ir www.sepa.lt.

PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Kur kreiptis dėl papildomos informacijos apie SEPA reikalavimus?

Dėl išsamios informacijos apie SEPA reikalavimus reikėtų kreiptis į savo mokėjimo paslaugų teikėją.

Kur kreiptis dėl galimo SEPA reglamento nesilaikymo?

Kiekvienoje valstybėje narėje turi būti paskirtos institucijos, atsakingos už SEPA reglamento laikymosi užtikrinimą. Nustačius pažeidimą, jos galės taikyti sankcijas. Lietuvoje kompetentinga institucija yra Lietuvos bankas.

Kada SEPA projektą numatoma galutinai įgyvendinti?

SEPA reglamente numatyta nustatytus reikalavimus ir bendras SEPA mokėjimo schemas pradėti taikyti palaipsniui. Septyniolikoje euro zonos valstybių nustatyta, kad mokėjimo paslaugų teikėjai ir vartotojai prie SEPA turės pereiti iki 2014 m. vasario 1 d.. Latvijos rinkos dalyvių vykdomoms tiesioginio debeto operacijoms galios 2015 m. sausio 1 d. terminas, o kredito pervedimams kompetentinga institucija nustatė trumpesnį laikotarpį, t. y. iki 2014 m. sausio 1 d. Lietuvai įsivedus eurą 2015 m. pradžioje, SEPA reikalavimai turės įsigalioti ne vėliau kaip 2016 m. sausio 1 d. Kitose ne euro zonos valstybėse SEPA reikalavimai turės būti įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2016 m. spalio 31 d.

Kur aš galiu rasti informacijos apie SEPA projektą kitose šalyse?

Tokią informaciją galima rasti šiose interneto svetainėse: Europos Centrinis Bankas; Europos Komisija

Ką reiškia SEPA pasiekiamumo reikalavimas?

Pasiekiamumo reikalavimas taikomas mokėjimo paslaugų teikėjams ir juos įpareigoja užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų vartotojui atidaryta mokėjimo sąskaita, jei ji naudojama mokėjimo operacijoms eurais vietinėje rinkoje, taip pat būtų pritaikyta siųsti ir gauti atitinkamus SEPA mokėjimus. Kitaip tariant, vartotojų sąskaitos bus pritaikytos SEPA kredito pervedimų ir SEPA tiesioginio debeto operacijoms, nebent mokėjimo paslaugų teikėjas neteikia tokių lėšų pervedimo paslaugų eurais.

Visos euro zonoje esančios mokėjimo sąskaitos pasiekiamos SEPA kredito pervedimams, didžioji dauguma sąskaitų taip pat pasiekiamos SEPA tiesioginiam debetui. Pasiekiamumo reikalavimas nėra taikomas verslui skirtai tiesioginio debeto schemai (angl. SEPA Business-to-Business Direct Debit Scheme).

Ar SEPA mokėjimo priemonėse bus galima naudoti lietuviškas raides?

Taip, jeigu Lietuvoje veikiantys mokėjimo paslaugų teikėjai įgyvendins papildomas priemones, tačiau gavėjus, turinčius sąskaitą ne Lietuvoje, pasieks tik lotyniški simboliai.

Kaip galima atpažinti SEPA reikalavimus atitinkančias mokėjimo sąskaitas?

Visos SEPA naudojamos mokėjimo sąskaitos turi būti pateikiamos IBAN formatu. Vienas iš akivaizdžių IBAN bruožų – dvi šalies kodą žyminčios raidės. Pavyzdžiui, Lietuvoje naudojamos sąskaitos prasideda raidėmis LT.

Lietuvos IBAN formatas atrodo taip: LTKK BBBBB SSSSSSSSSSS, kur LT – šalies kodas, KK – specialus kontrolinis kodas, BBBBB – banko kodas, SSSSSSSSSSS – sąskaitos numeris. Lietuvos IBAN pavyzdys: LT12 1000 0111 0100 1000.

Kai kurių valstybių IBAN ilgiai gali skirtis. Išsamus skirtingų valstybių IBAN struktūros aprašas anglų kalba pateikiamas čia.

Ar tikrai įmonei nebereikės pateikti BIC kodo inicijuojant mokėjimo nurodymą?

SEPA reglamentas (Nr. 260/2012) nesuteikia teisės mokėjimo paslaugų teikėjams reikalauti BIC kodo po 2016 m. vasario 1 d. Iki šios datos mokėjimo paslaugų teikėjai gali paprašyti nurodyti BIC kodą inicijuojant tarptautinę operaciją, tačiau tik tais atvejais, kai tai yra būtina. Kai kurių valstybių (Kipro, Graikijos, Islandijos, Maltos ir Portugalijos) kredito įstaigos gali paprašyti nurodyti BIC kodą ir vykdant vietines operacijas (iki 2016 m. vasario 1 d.). Vis dėlto reikalavimas pateikti BIC kodą gali būti ir toliau taikomas SEPA kredito pervedimams į Šveicariją, Monako Kunigaikštystę ir San Mariną, nes šios valstybės nepriklauso Europos ekonominei erdvei ir joms SEPA reglamento nuostatos nėra taikomos.

Kaip įmonė gali sužinoti, ar verslo partnerio mokėjimo sąskaita pasiekiama SEPA kredito pervedimams arba SEPA tiesioginio debeto operacijoms?

Pagal SEPA reglamentą (Nr. 260/2012), euro zonos valstybėse turimos mokėjimo sąskaitos privalo būti pasiekiamos SEPA kredito pervedimams ir SEPA tiesioginiam debetui, jei mokėjimo paslaugų teikėjas teikia tokias lėšų pervedimo paslaugas eurais. Pasiekiamumo reikalavimas nėra taikomas verslui skirtai tiesioginio debeto schemai (angl. SEPA Business-to-Business Direct Debit Scheme).

 

Dauguma Lietuvoje turimų mokėjimo sąskaitų taps pasiekiamos SEPA kredito pervedimams iš karto po euro įvedimo. Kitos turės tapti pasiekiamos ne vėliau kaip 2016 m. sausio 1 d. Vis dėlto rekomenduotina dėl mokėjimo sąskaitos pasiekiamumo pasitikslinti su verslo partneriu.