SEPA gyventojams

PERVEDIMŲ PASIKEITIMAI

Europos mokėjimų taryba parengė SEPA kredito pervedimų schemą, atitinkančią SEPA reglamento reikalavimus. Šiuo metu tai vienintelė kredito pervedimų schema SEPA erdvėje. Savo savybėmis SEPA kredito pervedimai panašūs į Lietuvoje vykdomus kredito pervedimus nacionaline valiuta. Vis dėlto kai kurie informacijos laukai ir (ar) duomenų ilgiai skiriasi. 2015 m., kai rinkoje bus naudojami abu variantai, formatų neatitikimai gali sukelti nepatogumų. Siekiant sumažinti dalies informacijos praradimo riziką, siūloma vadovautis mokėjimo paslaugų teikėjų rekomendacijomis.

Kas pasikeis mokėjimo pervedimo formoje?

Dėl SEPA reikalavimų, nuo 2016 m. pildant mokėjimo pervedimo formą kviečiame atkreipti dėmesį į šiuos pokyčius:

Mokėjimo paskirtis – vietoj 300 bus galima įrašyti 140 ženklų. Šiame laukelyje pateikiamas įmokos kodas arba laisvos formos tekstas.

Mokėtojo/gavėjo pavadinimas – vietoj 200 simbolių galima naudoti iki 70 simbolių. Jei atliekate mokėjimą už kitą asmenį, mokėjimo pervedimo formoje galėsite nurodyti „Pradinį mokėtoją“.

Mokėtojo/gavėjo identifikavimas – atlikdami mokėjimą galėsite nurodyti vieną su lėšų gavėju iš anksto sutartą identifikatorių: PVM kodą, socialinio draudimo kodą, paslaugų teikėjo suteiktą kliento kodą ar pan.

Įmokos kodas – vietoj 16 bus galima įrašyti 35 simbolius. Galėsite nurodyti tik vieną iš dviejų: arba įmokos kodą, arba mokėjimo paskirtį (t. y., nurodžius įmokos kodą, nebus galimybės papildomai užpildyti mokėjimo paskirties lauko).

Atliekant mokėjimus tarp sąskaitų Lietuvoje, mokėjimo formoje mokėjimo paskirties, gavėjo pavadinimo, pradinio mokėtojo, galutinio gavėjo pavadinimų laukuose ir toliau galės būti naudojami lietuviški simboliai (pvz., ą, ę ir kt.). Jei lėšų gavėjo sąskaita yra ne Lietuvoje, galės būti naudojami tik lotyniški simboliai.

Pasikeitę mokėjimų laikai

Mokėjimai iš LKU grupės kredito unijų į komercinius bankus (SEB, „Swedbank“, DNB, „Danske Bank“, „Nordea“) nuo šiol Lietuvoje vykdomi 4 kartus per darbo dieną:

9:30 val.**
12:00 val.
14:30 val.
16:30 val.

Mokėjimai tarp SEPA-MMS narių (į LKU grupės kredito unijas, banką  „Citadele“, Šiaulių banką, Medicinos banką,  kai kurias kredito unijas ir mokėjimo įstaigą „EVP International“*, Lietuvos paštą*) pinigų pervedimai įvykdomi darbo dienomis iš karto po operacijos patvirtinimo. Norėdami, kad lėšos pasiektų dar tą pačią dieną sąskaitą kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje, mokėjimą atlikite iki 16:00 val.

** Nurodytu laiku (9:30 val.) mokėjimo pavedimas turi būti įvykdytas iki 02:00 val. ryto.
* Įstaigos šias paslaugas pradės teikti 2016 metais.

Mokėjimų formos pokyčiai praktiškai:

  Vietinis pinigų pervedimas eurais
(iki 2015 m. gruodžio 31 d. )
SEPA pinigų pervedimas eurais
(po 2016 m. sausio 1 d. )
Mokėtojo ir gavėjo pavadinimai 200 simbolių 70 simbolių
Mokėtojo ir gavėjo identifikatoriai Iš pateikto sąrašo pateikiamas vienas iš šių identifikatorių arba abu kartu: fizinio ar juridinio asmens kodas; kliento kodas mokėtojo ar gavėjo informacinėje sistemoje Iš pateikto sąrašo pasirenkamas vienas identifikatoriaus tipas ir įrašomas jo numeris ar kodas: fizinio ar juridinio asmens kodas; kliento kodas mokėtojo ar gavėjo informacinėje sistemoje; PVM mokėtojo kodas; soc. draudimo numeris ir kt.
Mokėtojo ir gavėjo adresai 140 simbolių
Mokėjimo paskirtis 300 simbolių 140 simbolių
Užpildžius šį lauką, nebus galima pateikti informacijos įmokos kodo lauke
Mokėtojo / gavėjo pavadinimas 200 ženklų. 70 ženklų
Įmokos kodas 16 simbolių 35 simboliai
Galima nurodyti tik vieną iš dviejų: arba įmokos kodą, arba mokėjimo paskirtį.Kitaip tariant, nurodžius įmokos kodą, nebus galima papildomai nurodyti mokėjimo paskirties.
Mokėjimo dokumento numeris 10 simbolių 35 simboliai
Numeris, naudojamas norint identifikuoti pinigų pervedimo operaciją, persiunčiamas gavėjui nepakeistas
Mokėjimo numeris
(Instruction Identification)
35 simboliai
Šis numeris nesiunčiamas gavėjui, todėl mokėtojas gali jį naudoti tik savo reikmėms

Ar jau vykdomi SEPA kredito pervedimai Lietuvoje?

SEPA reglamentas įpareigoja mokėjimo paslaugų teikėjus SEPA kredito pervedimus pradėti teikti per vienerius metus nuo tos dienos, kai atitinkama valstybė narė prisijungė prie euro zonos, bet ne vėliau kaip nuo 2016 m. spalio 31 d.

Lietuvai įsivedus eurą 2015 m. pradžioje, kredito pervedimo paslaugą siūlantys mokėjimo paslaugų teikėjai privalės pasiūlyti SEPA kredito pervedimus nuo 2016 m. sausio 1 d. Vis dėlto jau ir šiuo metu dauguma Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų ir užsienio kredito įstaigų skyrių teikia SEPA kredito pervedimų paslaugą.

Ar dėl SEPA pabrangs kredito pervedimai?

SEPA padidina konkurenciją mokėjimų srityje. Tikimasi, kad dėl to ilgesniu laikotarpiu įvyks vartotojams naudingų mokesčių pokyčių.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Kada SEPA projektą numatoma galutinai įgyvendinti?

Euro zonos valstybėse nustatyta, kad mokėjimo paslaugų teikėjai ir vartotojai prie SEPA turės pereiti iki 2014 m. vasario 1 d.

Lietuvai įsivedus eurą 2015 m. pradžioje, SEPA reikalavimai turės įsigalioti ne vėliau kaip 2016 m. sausio 1 d. Kitose ne euro zonos valstybėse SEPA reikalavimai turės būti įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2016 m. spalio 31 d.

Daugiau informacijos apie SEPA: www.sepa.lt arba sepa@lku.lt