Pasirūpinkime ateitimi šiandien

 

Jau dabar užsisakykite LKU grupės kredito unijose II pakopos pensijų kaupimo paslaugas!

Pensijų kaupimo II pakopoje nauda:

 • Investicija į ateitį: sulaukę pensijos, ją gausite iš dviejų šaltinių – „Sodros“ ir II pakopos pensijų fondo. Lietuvos banko tyrimo duomenimis, šalies gyventojams mokant įmokas į II pakopos pensijų fondą, tikėtinas senatvės pensijos dydis, priklausomai nuo jų amžiaus ir darbo stažo, išaugtų 15–34 proc.
 • Patogu: į asmeninę pensijų sąskaitą Jums patiems pervesti lėšų nereikia – tuo pasirūpins „Sodra“. Be to, jūsų pensijų fondo sąskaitoje kaupiamos lėšos visą kaupimo laikotarpį bus investuojamos, net ir nustojus mokėti draudimo įmokas (jei netektumėte darbo, ligos atveju ar dėl kitų priežasčių). Vėl pradėjus dirbti ir gauti draudžiamųjų pajamų, „Sodros“ įmokos bus toliau pervedamos į II pakopos pensijų fondą.
 • Skirta tik Jums: į pensijų fondą mokamos lėšos bus skirtos būtent Jūsų senatvės pensijai, o ne skirstomos kitų gyventojų pensijoms ir pašalpoms.
 • Ilgalaikiška: sąskaitoje sukauptą pensijų turtą, priešingai nei „Sodros“ pensijos atveju, galės perimti ir Jūsų paveldėtojai.
 • Prisideda ir valstybė: nuo 2014 m. sausio 1 d. vienam iš tėvų, gaunančiam motinystės (tėvystės) pašalpą ir auginančiam vaiką iki 3 metų, į pensijų fondą bus pervedama 2 proc. užpraeitų metų vidutinio šalies darbo užmokesčio dydžio pensijų įmoka iš valstybės biudžeto lėšų. Pensijų įmokos pervedamos už kiekvieną vaiką iki 3 metų.

Užsisakyti pensijų kaupimo II pakopos paslaugas galite čia:

Svarbu žinoti sudarantiems naują sutartį

 • Pensijų fondų lėšos yra investuojamos, vadovaujantis pensijų fondo taisyklėse nustatyta investavimo strategija.
 • Dalyvaudami pensijų fonduose, Jūs turėsite mokėti pasirinkto pensijų fondo taisyklėse nustatytus mokesčius.
 1. II pakopos pensijų fondams taikomi pensijų įmokų, turto valdymo mokesčiai.
 • Dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupimo sistemoje „Sodros” senatvės pensija yra proporcingai mažinama įstatymų nustatyta tvarka.
 • II pakopos pensijos kaupimo sutartis negalės būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo tokios sutarties sudarymo apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei.
 • Kaupiant pensijų fonduose, investavimo rizika tenka pensijų fondų dalyviui – pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja investicijų pelningumo. Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų ir nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Kadangi pensijų fondo vertė gali tiek kilti, tiek kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Daugiau informacijos apie su pensijų fondų investavimu susijusias rizikas galite rasti čia.
 • Likus septyneriems metams ir mažiau iki pensijos, siūlome apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą.
 • Daugiau informacijos apie pensijų kaupimą galite rasti www.pensijusistema.lt; www.sodra.lt; www.lb.lt.

Kviečiame pasirinkti „INVL Asset Management“ II pakopos pensijų fondus savo pensijai kaupti.

Rekomenduojame rinktis Jūsų amžių atitinkančius pensijų fondus, o vėliau, kredito unijos pasirūpins, kad laiku pensijų fondą pakeistumėte į ne tokį rizikingą.

Koks Jūsų amžius?
16–46 metai 47–52 metai 53–57 metai 58 ir daugiau metai
INVL EXTREMO II 16+ INVL MEDIO II 47+ INVL MEZZO II 53+ INVL STABILO II 58+

Jums 16–46 metai?
Rekomenduojame rinktis pensijų fondus, kuriuose investicijų į akcijas dalis siekia iki 100 proc. Akcijų kainos kartais svyruoja ir tai gali virsti nuostoliais trumpalaikiu periodu. Šie pokyčiai atspindi didesnę šių fondų vertės svyravimo riziką trumpuoju laikotarpiu, tačiau ilguoju laikotarpiu investicijos paprastai būna pelningos.

Jums 47–52 metai?
Rekomenduojame rinktis pensijų fondus, kuriuose iki 50 proc. investuojama akcijų rinkose, likusi dalis – į obligacijas ir terminuotuosius indėlius. Šių fondų vertė mažiau kinta trumpalaikiu periodu, o tokie pokyčiai atspindi mažesnę fondų vertės kitimo riziką, tačiau ir jų pelningumas mažesnis nei akcijų fondų.

Jums 53–57 metai?
Rekomenduojame rinktis pensijų fondus, kuriuose iki 30 proc. investuojama akcijų rinkose, likusi dalis – į obligacijas ir terminuotuosius indėlius.

Jums 58 ir daugiau metų?
Rekomenduojame rinktis pensijų fondus, kuriuose 100 proc. lėšų investuojama į mažiausios rizikos vertybinius popierius, obligacijas ir terminuotuosius indėlius.

Rekomenduojame atsakingai ir kruopščiai pasirinkti pensijų fondą, atidžiai perskaityti pensijų fondo taisykles, atkreipti dėmesį į su investicijomis susijusias patiriamas rizikas.

Kaip atsiimti sukauptas lėšas iš II pakopos pensijų fondų?

 • Sukauptą pensijų fonde turtą galėsite atsiimti sulaukę teisės aktuose nustatyto pensinio amžiaus arba įgiję teisę į išankstinę pensiją.
 • Pensijų išmoka gali būti išmokėta vienu kartu (vienkartinė pensijų išmoka), dalimis (periodinė pensijų išmoka) ar įsigyjant pensijų anuitetą draudimo įmonėje, vykdančioje gyvybės draudimo veiklą.
 • Pagal šiuo metu galiojančią bazinio pensijų anuiteto dydžio lentelę, kuri sudaroma Lietuvos banko nustatyta tvarka, pensinio amžiaus (63 metų ir 4 mėnesių) vyrui prievolė įsigyti pensijų anuitetą atsiranda sukaupus 11 750 EUR sumą, o pensinio amžiaus (61 metų ir 8 mėnesių) moteriai – 12 566 EUR sumą.
 • Daugiau informacijos apie pensijų išmokas galite rasti čia.

Kodėl verta rinktis mūsų valdomus pensijų fondus?

Tikime, kad prie mūsų sėkmės plėtojant pensijų fondų veiklą pirmiausia prisideda dėmesys kliento poreikiams ir šios stiprybės:

 • Lėšų valdymas pagal Jūsų amžių – siekiame pasiūlyti tinkamiausią pensijų fondą atsižvelgiant į gyvenimo ciklo pensijų fondo koncepciją, kuri užtikrina maksimalias galimybes pasiekti aukščiausią tikėtiną grąžą, išskaidant investavimo riziką per skirtingus gyvenimo laikotarpius.
 • Nuolatinė analizė – siekdami užtikrinti geriausią rizikos ir grąžos santykį, nuolat analizuojame kintančias rinkos sąlygas ir patraukliausių investicijų potencialą.
 • Dėmesys klientams – mūsų klientai ataskaitas elektroniniu paštu apie pensijų sąskaitoje sukauptą turtą gauna net keturis kartus per metus.