2016 11 18

 Kai užduodu klausimą dėl paskolų modulio, kada galiu tikėtis gauti iš LCKU specialistų atsakymą?

 • Pateikus klausimą telefonu, e. paštu ar gyvai iki 12:00 val. (dienos laiku), atsakymas bus pateiktas tą pačią darbo dieną iki 17:00 val. (vakaro laiku).
 • Pateikus klausimą telefonu, e. paštu ar gyvai po 12:00 val. (dienos laiku), atsakymas bus pateiktas kitą darbo dieną iki 12:00 val. (dienos laiku).

Kokiu e. pašto adresu siųsti klausimus apie naują paskolų modulį?

Prašome siųsti klausimus e. pašto adresu aptarnavimas@lku.lt.

Kokiu tel. nr. galiu užduoti klausimą apie naują paskolų modulį?

Skambinti kviečiame tel. nr. 8700 80050 (pasirinkite 1) arba tel. nr. 8 37 200 584.

Kur vienoje vietoje galiu rasti visus naujo paskolų modulio DUK?

Tinklalapio www.lku.lt „Darbuotojo skiltyje“ -> Naujas paskolų modulis (DUK).

 2016 11 17

 Dėl paskolų, kurioms iki migravimo buvo sudaryti individualūs grafikai „i-Kube“:

 Atkreipiame dėmesį, kad toms paskoloms, kurios iki modulio migravimo 2016 11 01 turėjo individualius mokėjimo grafikus „i-Kube“, po migravimo nurašant įmokas remiamasi būtent šiais „i-Kube“ sudarytais individualiais mokėjimo grafikais.

Tokioms paskoloms, kurios turėjo individualius grafikus „i-Kube“,  KUBE sudaryti mokėjimų grafikai perkeliami nebuvo.

Spalio pabaigoje Jums buvo išsiųsti paskolų, turinčių individualius grafikus „i-Kube“ sąrašai, prašant juos persižiūrėti bei nustatyti teisingas vėlavimo sumas.

Atkreipiame dėmesį, kad sistema įmokas nurašo būtent pagal  „i-Kube“ sudarytus individualius mokėjimo grafikus, todėl:

 • jei šie grafikai buvo laiku ir tinkamai pergeneruoti  ir atitinka realią paskolos situaciją, įmokos nurašomos teisingai,
 • tačiau jei grafikai iki migravimo nebuvo atnaujinti pagal pasikeitusią paskolos situaciją ir yra nekorektiški/netikslūs, įmoka nusirašo tokia,  kaip nurodyta individualiam „i-Kubas“ grafike (t.y. neteisinga).

Todėl dar kartą prašome persižiūrėti paskolų, kurioms buvo taikomi individualūs grafikai „i-Kube“ grafikus  ir esant poreikiui juos pasikoreguoti.

  Dėl paskolų, kurios išmokamos dalimis, mokėjimo grafikų:

Kredito sutarties sudarymo metu, suformuojamas mokėjimo grafikas nuo visos suteikto kredito sumos.

Jei po sutarties sudarymo buvo atliktas dalinis kredito išmokėjimas ir paskolai yra uždėtas panaudojimo terminas, po panaudojimo termino grafikas pergeneruojamas atsižvelgiant į realiai išmokėtą sumą.

Iš KUBO perkeltos sutartys neturi panaudojimo termino, todėl jei buvo išmokėta ne visa suma, grafikas bus automatiškai pertvarkomas po pirmos kredito dalies dengimo  įmokos, kai paskolos likutis tampa mažesnis nei pagal grafiką turėtų būti.

Tiek naujai sudarytoms paskolų sutartims, tiek perkeltoms iš KUBAS sistemos, išmokėjus sekančią kredito dalį, grafikas automatiškai neperformuojamas, t.y. tokiu atveju, jei išmokate sekančią kredito dalį, grafiką turite performuoti rankiniu būdu.

2016 11 15

Kodėl performavus grafiką paskolai su kintamomis palūkanomis, pasikeičia kintamo indekso reikšmė ir keitimosi data?

 Sistema šiuo metu veikia taip, kad jei narys moka ne pagal grafiką, jam automatiškai performuojamas grafikas, ko pasekoje pasikeičia indekso reikšmė bei jo keitimosi data (daugiau informacijos buvo pateikta Jurgitos Liutvinskienės 2016 11 11 siųstame laiške).

Kaip ir buvo žadėta, informuojame, kaip ši problema bus sprendžiama:

 • Šiuo metu jau yra pradėti paskolų modulio koregavimo darbai, po kurių įdiegimo, performavus grafiką nebus keičiama kintamo indekso reikšmė bei keitimosi data. Apie naujo funkcionalumo diegimo terminus informuosime atskiru laišku.
 • Toms paskoloms, kurioms po paskolų modulio migravimo (t.y. po 2016 11 01) buvo performuoti grafikai ir pasikeitė kintamų palūkanų indekso reikšmė bei indekso keitimosi data, pakeistos reikšmės bus atstatytos pagal kredito unijų prašymus.

Šią savaitę planuojame pateikti paskolų, kurioms buvo performuoti mokėjimų grafikai po 2016 11 01 diegimo, sąrašus. Sąraše bus nurodyta, kokios indeksų reikšmės bei jų keitimosi datos yra taikomos šiuo metu kiekvienai paskolai. Kredito unijai patikslinus, kurioms paskoloms reikalinga duomenų reikšmių korekcija, duomenis atstatys LCKU darbuotojai. Daugiau informacijos dėl proceso ir prašymo formą pateiksime kartu su paskolų sąrašais.

Iki 1.1. punkte nurodyto diegimo, paskoloms, kurių įmokos bus mokamos ne pagal grafiką, duomenys bus atstatomi LCKU pagal kredito unijų prašymus. Daugiau informacijos apie procesą bei prašymo formą pateiksime artimiausiu metu.

Kodėl sistema nurašo įmokas ne pagal grafiką? Kokiu pagrindu performuojamas grafikas?

 Kubas sistemoje sudaryti mokėjimo grafikai automatiškai nepersiformuodavo nariui įmokėjus įmoką ne pagal grafiką, jei darbuotojas to neatlikdavo rankiniu būdu.

Tai reiškia, kad jei narys įmokėdavo daugiau ar anksčiau įmokos termino, sistemoje jo grafikas likdavo toks pats, t.y. neatitikdavo realaus kredito likučio ir mokėtinų įmokų, tuo tarpu sistema nurašydavo įmokas atsižvelgusi į realų kredito likutį (t.y. įvertinus permoką).

Po paskolų modulio įdiegimo, I-Kubas sistemoje įmokėjus didesnę sumą, grafikas persiformuoja automatiškai, įvertindamas įmokėtą sumą.

Kur pasitikrinti, kokia tiksli mokėtina suma?

 Tikslią mokėtiną sumą galite pasitikrinti įmokos dieną čia: i-Kubas-> Klientų aptarnavimas -> Asmenys -> Surasti asmenį -> Pasirinktas konkretus asmuo -> Kreditai -> Pasirinktas konkretus kreditas -> Peržiūrėti kredito duomenis -> Mokėtinos sumos

Kodėl nariui nereikia mokėti artimiausių įmokų kredito dalies, jei narys buvo įmokėjęs daugiau nei priklauso pagal grafiką?

 Kubo sistemoje buvo suprogramuota taip, kad įmokėjus didesnę sumą, automatiškai įmokos dengdavosi iš priekio. Kaip buvo minėta, Kube grafikas automatiškai nepersiformuodavo, todėl kredito unijos darbuotojas ir toliau grafike matydavo, kad narys turi dengti tokias pat įmokas,  nors sistema jų neprašydavo padengti.

Kadangi modulio migravimo metu grafikai buvo perkelti iš sistemos Kubas tokie, kokie buvo 2016 10 31, jei narys buvo įmokėjęs daugiau, i-Kubo grafike ir toliau bus rodoma, kad pirmųjų kredito dalies dengimo įmokų jam dengti nereikia (tik palūkanas).

Nuo 2016 11 01 nariui įnešant sumas ne pagal grafiką (daugiau, anksčiau ir kt.), sistemoje i-Kubas darbuotojas turi galimybę parinkti įmokų dengimo būdą: ar dengti pirmas įmokas, ar proporcingai mažinti visas įmokas.

Į kokią sąskaitą reikia įnešti lėšas paskolos grąžinimui (dengimui)?

Kai paskola  yra su fiksuotomis palūkanomis:

–       Jei narys nori mokėti pagal grafiką, t.y. nenori įnešti daugiau ir / ar anksčiau nei priklauso pagal grafiką, lėšas reikia įnešti į atsiskaitomąją arba kortelės sąskaitą;

–       Jei narys nori mokėti ne pagal grafiką (įnešti daugiau, ne mokėjimo dieną ir t.t.), lėšas reikia įnešti į paskolos sąskaitą.

Kai paskola yra su kintamomis palūkanomis:

–       Jei narys nori mokėti pagal grafiką, t.y. nenori įnešti daugiau ir / ar anksčiau nei priklauso pagal grafiką, lėšas reikia nešti į atsiskaitomąją arba kortelės sąskaitą,;

–       Jei narys nori mokėti ne pagal grafiką (įnešti daugiau, ne mokėjimo dieną ir t.t.) lėšas reikia įnešti į paskolos sąskaitą ir pateikti prašymą LCKU dėl indekso reikšmės ir keitimosi datos atstatymo (vėliau bus pateikta prašymo forma ir daugiau informacijos).

Kaip gražinama (dengiama) paskola, jei klientas įmokėjo didesnę sumą nei įmokos suma?

 Kai paskolos grąžinimo būdas yra individualus

Sistema padengia iki įnešimo sukauptas palūkanas bei tos kredito dalies įmokas, kurioms pilnai padengti pakanka lėšų. Jei nepakanka lėšų pilnai kredito dalies įmokai likusia nario įneštų pinigų dalimi pamažinama artimiausia įmoka.

Kai paskolos grąžinimo būdas yra linijinis arba anuitetas

Sistema padengia iki įnešimo sukauptas palūkanas bei tos kredito dalies įmokas, kurioms pilnai padengti pakanka lėšų. Likusi nario įneštų pinigų dalis paskirstoma proporcingai visoms likusioms įmokoms.

Kokie pakeitimai su paskolų moduliu atliekami šiuo metu?

 Prioritetine tvarka šiuo metu yra atliekami šie pakeitimai:

 • Modulio programavimo darbai, kad performavus grafiką nebūtų keičiama kintamo indekso reikšmė bei jo keitimosi data;
 • Paskoloms su kintamomis palūkanomis galimybė sistemoje pasirinkti už kokį laikotarpį atspausdinti mokėjimo grafiką:

– visam sutarties laikotarpiui

– laikotarpiui iki palūkanų keitimosi dienos.

Paskolų registro ataskaitos papildymas naujais stulpeliais: kintamų palūkanų keitimosi periodiškumas, indekso reikšmė ir artimiausia palūkanų keitimosi diena

 • Informacijos apie kreditą lango papildymas (nurodant informaciją apie kreditui taikomą maržą, taikomą kintamą indeksą, jo reikšmę, keitimosi datą (kintamų palūkanų atveju), išmokėtą/neišmokėtą kredito dalį)
 • Užtikrinimo priemonės atvaizdavimas (laidavimo atveju) kredito sutartyse vartojimo kredito ir kreditinių kortelių sutartyse (panaikinama informacija apie baudas)
 • Galimybė pakeisti migravimo metu neteisingai priskirtą kredito rūšį nekeičiant sutarties ir grafiko.

2016 11 10

Įnešant grynuosius pinigus paskolos dengimui:

Įnešant grynuosius pinigus paskolos dengimui, jei įmoką narys nori mokėti pagal grafiką, lėšos turi būti įnešamos į nario atsiskaitomąją ar mokėjimo kortelės sąskaitą, o ne į paskolos sąskaitą.

Tiesiai į paskolos sąskaitą galima įnešti lėšas tik tais atvejais, kai klientas nori mokėti ne pagal grafiką (įnešti didesnę sumą, įmokėti anksčiau ir pan.).

Kaip skiriasi procesas priklausomai nuo to, ar įmoka įnešta į nario atsiskaitomąją/kortelės ir į paskolos sąskaitą?

 Sistema pasiima visą į paskolos sąskaitą įneštą sumą- t.y. netikrina, kiek ir kada nariui priklauso mokėti pagal mokėjimo grafiką. Todėl jei įnešite netikslią sumą, kuri priklausė pagal grafiką (tarkim nors ir 1 centu daugiau), arba anksčiau nei priklauso pagal grafiką, sistema pasiims  visą sumą ir anksčiau nei pagal grafiką, bei  pertvarkys mokėjimo grafiką. Taip pat unija praras palūkanų pajamas už tas dienas, kiek buvo įmokėta anksčiau nei pagal grafiką.

Dėl šios priežasties, jei narys nori mokėti tiksliai pagal grafiką, lėšų į šią sąskaitą nešti nereikėtų. Iš atsiskaitomosios/kortelės sąskaitos, sistema pasiima tiek lėšų, kiek priklauso mokėti įmokos dieną, o permoką palieka sąskaitoje.

 Dar noriu atkreipti dėmesį, kad šiandien sistemoje pataisyta klaida, dėl kurios naujai sudaromoms sutartims jei įmokos diena yra vėlesnė nei sutarties sudarymo diena, paskutinė įmoka būdavo nustatoma dviguba (kadangi įmokos dienai esant vėlesnei nei sutarties sudarymo diena, sumažėja  įmokų skaičius).

Nuo 2016 11 10 naujai sudaromoms sutartims ši problema išspręsta- visos įmokos yra proporcingos, nepriklausomai nuo, kokia pasirinkta įmokos diena.

Ar galima įnešti lėšas į paskolos sąskaitą?

 

Jūs ir toliau galite Įnešti lėšas į paskolos sąskaitą, jei kliento einamoji arba kortelės sąskaita yra apribota. Šios sąskaitos nereikėtų naudoti standartiniais atvejais, tačiau pati įnešimo į paskolos sąskaitą funkcija nėra apribota. Jei norite, kad suma iš paskolos sumos nusirašytų konkrečią įmokos mokėjimo dieną (o ne įnešimo dieną), lėšas galite įnešti į tranzitinę unijos sąskaitą, o įmokos mokėjimo dieną perkelti į paskolos sąskaitą.

 

Kodėl nurašyta įmokos suma nesutampa su kliento turimam mokėjimo grafike nurodyta įmokos suma?

 1. KUBAS sistemoje grafikai automatiškai nepersigeneruodavo po to, kai narys įnešdavo didesnę sumą, ne laiku ir t.t. Permokėta suma būdavo fiksuojama sistemoje, įmokos sistema prašydavo teisingos, tačiau grafike tai neatsispindėdavo, jei jis nebūdavo pergeneruojamas rankiniu būdu. Dėl šios priežasties, grafikas KUBE buvo netikslus (neatitiko mokėjimų), o į „i-Kubas“ sistemą grafikai perkelti tokie, kokie buvo paskutiniai (10.31) KUBE. Primename, kad „i-Kubas“ sistemoje grafikai automatiškai persigeneruoja įnešus daugiau/anksčiau laiko ir t.t., todėl „i-Kubas“ grafikas po pergeneravimo taip pat nesutampa su senu KUBAS grafiku.
 2. Kai kurie rankiniai grafikai buvo sugadinti dėl rankiniu būdu įvestų vėlavimo sumų 11.01. Sumos buvo atstatytos LCKU rankiniu būdu. Šių paskolų grafikuose nurodomos neteisingos palūkanos,  tačiau sistema palūkanas paskaičiuos korektiškai ir nurašys tiek, kiek priklauso.
 3. Kredito unijos dažnai remiasi KUBAS grafiku, nors „i-Kube“ buvo sudarę grafikus rankiniu būdu. Šiuo atveju sistema remiasi „i-Kubas“ grafiku, t.y. jis nesutampa ir neturi sutapti su KUBAS grafiku.
 4. Kai kurie grafikai buvo perdaryti KUBAS sistemoje, tačiau jų popierinių kopijų unija nėra išsisaugojusi ir remiasi senu/negaliojančiu turimu popieriniu  grafiku, kuris akivaizdu, kad ir neturi sutapti su  „i-Kubas“ grafiku.
 5. Visi kiti atvejai dėl neteisingų grafikų yra peržiūrimi, esant reikalui, operatyviai perduodami programuotojams, testuotojams.

 

Nuoširdžiai dedame visas pastangas, kad kiekvienam iš Jūsų būtų pateikti reikiami atsakymai, patarimai ir visa pagalba naudojantis nauju moduliu.

2016 11 04

Kur peržiūrėti kreditui aktualias (taikomas) palūkanas ir taikomą kintamų palūkanų indekso tipo pavadinimą?

Kreditams taikomas palūkanų normas galima matyti: i-Kubas-> Ataskaitos-> i-Kubas-> paskolų sąskaitų registras-> ataskaitos laukas palūkanų norma. Ataskaitoje pateikiami fiksuotų ir kintamų palūkanų normų dydžiai. Jei palūkanos yra kintamos, tai nurodytą reikšmę sudaro taikomos maržos ir kintamų palūkanų indekso reikšmės dydis.

Kreditams, kurie išduoti su kintamomis palūkanomis, kreditui taikomo kintamų palūkanų indekso tipą (pavadinimą) galima matyti: I-Kubas-> Klientų aptarnavimas-> Asmenys-> pasirenkamas konkretus asmuo-> pasirenkamas konkretus kreditas->keisti be pasiūlymo.

Kreditams, kurie išduoti su kintamomis palūkanomis, kreditui taikomą maržos dydį galima matyti: I-Kubas-> Klientų aptarnavimas-> Asmenys-> pasirenkamas konkretus asmuo-> pasirenkamas konkretus kreditas->keisti be pasiūlymo.

Atkreipiame dėmesį, kad pasirinkus funkciją  “Keisti be pasiūlymo”, lange yra matomi ne šiuo metu konkrečiai sutarčiai taikoma palūkanų norma ir indeksas, o parametruose nurodyti duomenys, kurie būtų taikomi atliekant kredito sąlygų pakeitimą (t.y. norint pakeisti galiojančią sutartį).

Kodėl jei paskola išduota 12 mėnesių terminui, grafikas suformuojamas tik su 11 įmokų, o paskutinė įmoka yra didesnė nei kitos?

 Tokie atvejai galimi tuomet, kai pasirinkta mokėjimo diena yra vėlesnė nei sutarties sudarymo diena (pvz. sutartis sudaroma lapkričio 4 d., o įmokos data pasirenkama 8 d.). Šiuo metu suprogramuota taip, kad pirmąją įmoką narys turi mokėti sekantį mėnesį po sutarties sudarymo (šiuo atveju gruodžio 8d.). Todėl per visą sutarties laikotarpį yra ne 12 įmokų, o 11 ir paskutinė įmoka yra apskaičiuojama didesnė.

Ši problema yra užregistruota ir bus taisoma. Esant galimybei siūlyti klientui pasirinkti įmokos dieną ankstesnę nei sutarties diena (pagal pateiktą pavyzdį narys turėtų rinktis įmokos dieną 1,2 arba 3, tuomet įmokų jam būtų 12, ir paskutinė įmoka nebūtų didesnė).

Bandant išsaugoti kredito pasiūlymą ar atliekant kitus veiksmus rodo pranešimą „serverio klaida“

 „Serverio klaida“ dažniausiai rodoma tuomet, kai naudojama netinkama naršyklė. Darbui su „i-Kubas“ reikalinga naudoti interneto naršyklę FIREFOX

Kur galima peržiūrėti vėluojančias paskolas?

 Vėluojančių paskolų ataskaitas galite matyti pasirinkę:

i-Kubas-> Ataskaitos-> I-Akis-> Vėluojančių paskolų ataskaita.

Vėluojančių paskolų ataskaitas pagal kliento vardą pavardę galite matyti pasirinkę:

i-Kubas-> Ataskaitos-> I-Kubas-> Paskolos-> Paskolų sąskaitų registras.

Kodėl nesutampa Kube priskaičiuotų delspinigių suma su į „i-Kubą“ perkelta delspinigių suma?

 Nesutapimas atsirado paskolų migravimo metu. 2016 11 03 18 val. delspinigių sumos buvo patikslintos pagal Kubo duomenis, t.y. į „i-Kubas“ sistemą perkeltos tikslios delspinigių sumos. Delspinigių skaičiavimas šiuo metu vyksta korektiškai, klaidų nėra fiksuota.

Klausimų/atsakymų sąrašas yra nuolat pildomas, netrukus atsiųsime ir atsakymus į kitus Jūsų dažnus klausimus.