Palangiškiai vis dažniau renkasi Palangos kredito uniją

Posted in: Naujienos Started by

Palangiškiai vis dažniau renkasi Palangos kredito uniją

Palangos verslas ir privatūs klientai rodo vis didesnį pasitikėjimą Palangos kredito unija (PKU) – vien šių metų birželį PKU klientų skaičius perkopė 1,7 tūkstančio, tai yra 15 procentų daugiau nei buvo tuo pačiu laiku praėjusiais metais. Unijos turtas pasiekė 32 milijonus litų, tai yra 7 procentais daugiau nei 2011 metais. Artimiausiu metu Palangos kredito unijos planuose – papildomos paslaugos ir  skatinti palangiškius atsakingai bei efektyviai valdyti savo pinigus.

Apie tai daugiau pasakoja Palangos kredito unijos valdybos narys Vytenis Tomkus.

Kas nulėmė tokį spartų Kredito unijų augimą Lietuvoje, ypač Palangoje?

Kredito unijų indėlių, paskolų portfelio, narių skaičiaus nuoseklus augimas stebimas kasmet, stabilus augimas vyko net ir sunkmečiu. Vieni iš pagrindinių Kredito unijų augimą sąlygojančių veiksnių yra plačiausias Lietuvoje klientų aptarnavimo padalinių tinklas, lankstesnės paskolų teikimo sąlygos, patrauklios indėlių palūkanų normos, o šiais metais ir komercinio banko pasitraukimas iš rinkos.

Teikdamos finansines paslaugas Kredito unijos pirmiausia siekia ne pelno, o patenkinti Kredito unijos narių, kurie yra kredito unijų bendrasavininkiai, poreikius. Todėl gali pasiūlyti patrauklesnes paslaugų sąlygas ir mažesnius komisinius mokesčius. Kalbant apie Palangos kredito unijos rezultatus, tai 2012 metų birželio mėn. Palangos kredito unijos narių skaičius perkopė 1,7 tūkst., tai yra 15 proc. daugiau nei buvo tuo pačiu laiku praėjusiais metais. Unijos turtas pasiekė 32 mln. litų, tai yra 7 proc. daugiau palyginti su 2011 metais. Per metus Palangos kredito unijos indėlių portfelis išaugo iki 27 mln. litų., o paskolų portfelis – 25 mln. litų. Tai taip pat rodo ir didėjantį žmonių pasitikėjimą savo bendruomenės kredito įstaiga.

Koks augimas yra privačių ir juridinių sąskaitų segmentuose Palangoje?

Nuosekliai augo tiek privačių asmenų, tiek juridinių asmenų skaičius. Palyginti su praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu, privačių asmenų skaičius išaugo net 12 proc. Tiek privatūs asmenys, tiek įmonės daugiausiai unijai patikėjo savo indėlius ir ėmė paskolas, taip pat nauji nariai aktyviai naudojasi pinigų pervedimo paslaugomis. Viso šiuo metu Kredito unijos nariais yra 1748 privatūs ir 28 juridiniai asmenys.

Bet, regis, didelis Kredito unijų augimas kelia tam tikrą nerimą Lietuvos bankui? Kodėl ir kaip buvo sugriežtintos Kredito unijų priežiūros priemonės?

Dauguma Kredito unijų yra dinamiškos ir lanksčios, dažnai paprastiems žmonėms, ypatingai rajonų gyventojams, gali pasiūlyti paslaugas patrauklesnėmis sąlygomis, todėl sparčiai auga.

Lietuvos bankas, kuris yra atsakingas už finansų sistemos stabilumą, siekia, kad augimas būtų ne tiktai greitas, bet ir tvarus. Kadangi pastaruoju metu kuriasi daug naujų Kredito unijų, siekiama, kad Kredito unijos būtų steigiamos bendruomenės finansiniams poreikiams tenkinti, o ne asmeniniams interesams ar pelnui siekti.

Lietuvos bankas patvirtino naujus reikalavimus Kredito unijų vadovams (tai yra administracijos vadovas, stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, paskolų komiteto pirmininkas, vidaus audito tarnybos vadovas), kuriuose be kitų priemonių yra numatytas ir Kredito unijos vadovų egzaminavimas tais atvejais, jeigu vadovas neatitinka nustatytų kvalifikacijos ir patirties reikalavimų ar kyla abejonių dėl jo kompetencijos.

Taip pat Lietuvos bankas pakeitė Kredito unijų didžiausios paskolos vienam skolininkui ir didelių paskolų apskaičiavimo taisykles ir panaikino didelių paskolų normatyvą. Nustatyta, kad nuo kitų metų pradžios į didžiausios paskolos sumą vienam skolininkui Kredito unijos turi įtraukti ir lėšas kredito įstaigose – bankuose ir kredito unijose. Šių lėšų iki šiol įtraukti nereikėjo. Planuojami likvidumo normatyvo skaičiavimo taisyklių pakeitimai.

Visus šiuos pakeitimus iš esmės vertiname teigiamai ir manome, kad jie naudingi tiek pačioms Kredito unijoms, tiek visai finansų sistemai. Labai džiugu, kad rengiamus pakeitimus Lietuvos bankas derino su Lietuvos centrinės kredito unijos ir Kredito unijų atstovais. Žiūrint plačiau, reikalavimai Kredito unijoms griežtinami nuo pat jų įsikūrimo. O nuvilnijus pasaulinei finansų krizei, visame pasaulyje griežtinami reikalavimai bankų veiklai, todėl Kredito unijų veiklos reglamentavimo griežtinimas atitinką bendras tendencijas.

Ar buvusio PKU valdybos nario ir pirmininko pavaduotojo E. Petrausko areštas turėjo laikinos įtakos PKU veiklai? Finansiniams rezultatams?

Areštas esminės įtakos Kredito unijos veiklai nepadarė. Po šio arešto atsistatydinus buvusiam administracijos vadovui, buvusiems valdybos, stebėtojų tarybos, paskolų komiteto nariams, sausio mėn. buvo paskirtas naujas administracijos vadovas, išrinkti nauji valdymo organų nariai, kurie yra kompetentingi specialistai. Todėl Kredito unijos valdymas tik sustiprėjo ir rezultatai gerėja.

Taip pat reikėjo teikti papildomą informaciją Lietuvos bankui, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, kas nėra įprastinė Kredito unijos veikla. Finansiniams rezultatams, ypatingai 2011 metų rezultatams, daugiau įtakos turėjo ne pats nurodyto asmens areštas, bet ankstesnė veikla ir ankstesni sprendimai. Nepaisant to, Kredito unija adekvačiai reagavo į situaciją ir siekiant palaikyti Kredito unijos likvidumą, buvo nuspręsta laikinai neteikti naujų paskolų, taip pat Kredito unija laikinai pasinaudojo Lietuvos centrinėje kredito unijoje Likvidumo rezervo fonde laikytomis lėšomis.

Šiuo metu paskolos teikiamos, tačiau labai atidžiai vertinama paskolų gavėjų būklė. Šiuo metu Kredito unijos likvidumo normatyvas siekia 38 proc., kai Lietuvos banko nustatytas minimalus normatyvo dydis yra 30 proc.

Kokie artimiausi PKU planai? Kokias naujas paslaugas ketinate pasiūlyti palangiškiams?

Artimiausi Palangos kredito unijos planai – pasiūlyti papildomas paslaugas Kredito unijos klientams, išlaikyti jų konkurencingas ir patrauklias kainas rinkoje, tuo pačiu skatinti atsakingą bei efektyvų finansų valdymą.
Vienas iš naujausių Kredito unijos veiklos plėtros žingsnių – palangiškiams suteikta galimybė be jokių papildomų komisinių mokesčių atsiskaityti už elektros, telekomunikacijos ir dujų tiekimo paslaugas unijos aptarnavimo padalinyje ir internetinėje bankininkystės sistemoje „i-Unija“.

Per rugsėjo – spalio mėn. planuojama sudaryti sąlygas Palangos kredito unijos nariams Kredito unijoje nemokamai atsiskaityti už visas Palangoje teikiamas komunalines paslaugas. Toliau bus tęsiamas intensyvus darbas su laikinų problemų turinčiais skolininkais ir tokiu būdu didinamas Kredito unijos pelningumas.

Svarbi naujiena yra ir ta, kad gavus Lietuvos banko leidimą, rugsėjo mėn. pradžioje Palangos kredito unijos administracijos vadovo pareigas pradės eiti Rolandas Jatulis, kuris šiuo metu dirba administracijos vadovo pavaduotojo pareigose. Rolandas yra sukaupęs nemažai darbo įvairiose srityse patirties ir turėtų sėkmingai tęsti pradėtus darbus. Mano darbas Palangoje buvo laikinas, todėl įvykdžius iškeltas užduotis, grįšiu į pareigas Lietuvos centrinėje kredito unijoje. Tačiau su Palangos kredito unija neatsisveikinu, nes ir toliau eisiu valdybos pirmininko pareigas.

Ar jaučiate, kad verslas, ypač smulkusis, jau atsigavo Palangoje?Smulkusis verslas Palangoje jaučia didelę sezoniškumo įtaką, tik atskirose verslo srityse situacijos skiriasi. Tačiau iš esmės verslas sugeba išsilaikyti ir vykdyti įsipareigojimus, planuojamos ir naujos investicijos. Daug kas priklauso nuo pačių verslininkų sugebėjimų bei patirties, pavyzdžiui, vieniems pavyksta kambarius poilsiautojams visai vasarai išnuomoti iš anksto ir jie yra apgyvendinti bet kokiomis oro sąlygomis, o kitiems ir esant geram orui nelengva išnuomoti keletą kambarių. Taip pat vykdomi ir nauji nekilnojamojo turto vystymo projektai.

Kodėl PKU neima administravimo mokesčio už komunalines paslaugas?

Palangos kredito unija veikia bendruomenės, kooperatyvo pagrindais, kurios savininkai yra visi Kredito unijos nariai. Todėl Kredito unijos pagrindinis tikslas yra savo narių poreikių tenkinimas, teikiant jiems patogias finansines paslaugas, o ne pelno ar investicinės grąžos akcininkams siekimas.

Vienos paslaugos yra nemokamos, kitoms paslaugoms yra nustatyti nedideli ir daugiau simboliniai mokesčiai, pavyzdžiui, lėšų išgryninimo mokestis – jie yra mažesni nei komerciniuose bankuose. Visi Kredito unijų ir bankų taikomi paslaugų įkainiai skelbiami viešai Lietuvos banko interneto svetainėje, todėl juos galima lengvai palyginti.

Kiek PKU veikla yra savarankiška, kokios funkcijos deleguotos Lietuvos centrinei kreditų unijai?

Palangos kredito unija, kaip ir kitos kredito unijos, yra savarankiška kooperatinė bendrovė, turinti savo valdymo organus ir pati priimanti sprendimus visais veiklos klausimais bei teikianti finansines paslaugas savo nariams.
O Lietuvos centrinė kredito unija yra kredito unijų finansinių paslaugų teikimo ir priežiūros centras. Centrinės kredito unijos savininkės-narės yra 63 kredito unijos, todėl ji yra tarsi antro lygio kooperatyvas. Lietuvos centrinės kredito unijos ir pavienių kredito unijų veiklą reglamentuoja skirtingi įstatymai. Lietuvos centrinė kredito unija yra viena iš pagrindinių partnerių kredito unijų veikloje, kuri teikia kredito unijoms įvairias finansines paslaugas, pagalbą, mokymus bei priežiūrą, veiklos stebėseną, tikrinimą.

Be to, prie Centrinės kredito unijos yra įsteigti Likvidumo palaikymo rezervo ir Stabilizacijos fondai,
kuriuose Kredito unijos kaupia lėšas ir jas gali panaudoti esant neįprastoms aplinkybėms.

Kas gali tapti Palangos kredito unijos nariu? Kaip tai padaryti?

Palangos kredito unijos nariu privatus asmuo gali tapti, jeigu jis turi nuolatinę gyvenamąją vietą, dirba arba mokosi Palangos miesto savivaldybėje, Kretingos rajone arba Klaipėdos rajone.

Tarp narių turime ir smulkaus verslo įmonių. Čia svarbu, kad įmonės buveinė būtų Palangos miesto savivaldybėje, Kretingos rajone arba Klaipėdos rajone.

Kredito unijos dalimi tampa ir pelno nesiekiančios įstaigos, kaip asociacijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, kurių dalininkės nėra valstybės institucijos, kooperatinės bendrovės.

Tad norint tapti Kredito unijos nariu būtina atitikti šias minimalias sąlygas. Tada norint gauti finansines paslaugas palankiomis sąlygomis, reikia įsigyti 200 litų vertės pajų. Pastarasis pajus suteikia teises ne tiktai naudotis Kredito unijos paslaugomis, bet ir dalyvauti Kredito unijos bendruomenėje bei priimant sprendimus. Išstojant iš Kredito unijos pajus yra grąžinamas, jeigu Kredito unija nebuvo patyrusi nuostolių.

Norinčius sužinoti daugiau informacijos, maloniai kviečiame apsilankyti Palangos kredito unijoje!

Palangos tilto informacija.

Atsidarykite sąskaitą:

Pasirinkite artimiausią kredito uniją:

Pasirinkite savo uniją:

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI APIE INTERNETINĘ BANKININKYSTĘ

Kaip tapti kredito unijos internetinės bankininkystės naudotoju?

 1. Atvykite į artimiausią kredito uniją ir sudarykite Elektroninių paslaugų teikimo sutartį. Su savimi turėkite asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
 2. Jums bus suteiktas naudotojo kodas bei pirminis slaptažodis kuriais naudodamiesi jungsitės prie sistemos.
 3. Jūsų pageidavimu bus išduota nemokama slaptažodžių kortelė, kuri jums leis prisijungti prie internetinės sistemos. Atkreipiame dėmesį, kad slaptažodžių kortele galėsite tvirtinti riboto dydžio operacijas. Didesniems mokėjimams atlikti reikalinga įsigyti mobilųjį elektroninį parašą.
 4. Kredito unijos darbuotojai paaiškins, kaip naudotis paslaugomis internetu.

Kaip galiu prisijungti prie LKU internetinės bankininkystės?

Prie LKU internetinės bankininkystės sistemos galite prisijungti šias būdais:

 1. Interneto naršyklės adresų eilutėje įveskite https://www.i-unija.lt;
 2. Užsukite į Lietuvos kredito unijų tinklalapyje lku.lt esančią skiltį LKU internetinė bankininkystė.

Jungiantis prie LKU internetinės bankininkystės sistemos Jums reikės:

 • Naudotojo kodo sistemoje (nurodytas sutartyje);
 • Pirminio slaptažodžio (nurodytas sutartyje);
 • Slaptažodžių kortelės arba mobilaus elektroninio parašo;
 • Visa tai turėdami galite prisijungti prie LKU internetinės bankininkystės sistemos „i-Unija“.

PRISIJUNGIMO BŪDAI

Kaip prisijungti prie internetinės bankininkystės?

Kiekvieną kartą prisijungdami prie LKU internetinės bankininkystės sistemos įrašykite savo naudotojo kodą (nurodytą sutartyje) bei nuolatinį slaptažodį. Įvedus šiuos duomenis kitame lange reikės pasirinkti kuria priemone norėsite jungtis: slaptažodžių kortele ar mobiliuoju elektroniniu parašu.

Pasirinkus prisijungti slaptažodžių kortele, jums reikės įvesti atsitiktinai programos parinktą slaptažodį iš plastikinės slaptažodžių kortelės. Jeigu nepasikeitėte pirminio slaptažodžio į nuolatinį pirmojo prisijungimo metu, prie sistemos prisijungti negalėsite.

Pasirinkus prisijungti mobiliuoju elektroniniu parašu Kompiuterio ir telefono ekranuose pamatysite prisijungimo kontrolinį kodą. Įsitikinkite, kad kompiuterio ir mobilaus telefono ekrane rodomas kontrolinis kodas sutampa ir paspauskite mygtuką „Gerai“. Tik tuomet, jei kodai sutampa, telefone įveskite mobilaus operatoriaus suteiktą mobilaus parašo sPIN kodą, tokiu būdu patvirtinsite prisijungimo veiksmą.

Kaip galiu pakeisti slaptažodį?

Pirmą kartą jungdamiesi prie internetinės bankininkystės ir suvedę teisingą naudotojo kodą, pirminį slaptažodį bei nurodytą slaptažodį iš slaptažodžių kortelės, atsidarys langas, kuriame bus prašoma pakeisti pirminį slaptažodį. Įveskite pirminį slaptažodį, naują slaptažodį, dar kartą pakartokite naują slaptažodį ir patvirtinkite savo pasirinkimą. Naująjį (nuolatinį) slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 6 simboliai.

Ką daryti pamiršus pasikeistą nuolatinį slaptažodį?

Jei pamiršote nuolatinį slaptažodį, kuris reikalingas registruojantis sistemoje, atvykite į savo kredito uniją, kur darbuotojas, patikrinęs Jūsų tapatybę, atkurs pirminį slaptažodį, ir galėsite prisijungti iš naujo.

Ką daryti, jei prisijungimas blokuojamas?

3 kartus neteisingai suvedus nuolatinį slaptažodį, LKU internetinės bankininkystės sistema užblokuos jus 3 valandoms. Jei Jūs neprisimenate savo nuolatinio slaptažodžio, Jums reikia atvykti į savo kredito uniją su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu, kur Jums bus atnaujintas prisijungimas prie sistemos.

Ką daryti, jei jungiantis prie internetinė bankininkystės teisinga nuoroda, man vis tiek pateikia atsakymą, jog toks puslapis nerastas arba neegzistuoja?

Didelė tikimybė, jog Jūsų naršyklėje išsisaugojo neteisinga internetinės bankininkystės nuoroda, todėl išvalykite savo naršyklės istoriją.

Kokiomis naršyklėmis galiu prisijungti?

Norėdami prisijungti prie internetinės bankininkystės turite naudotis naujausiomis „Internet Explorer“ „Mozilla Firefox“ arba „Google Chrome“ naršyklių versijomis.

SLAPTAŽODŽIŲ KORTELĖ IR MOBILUSIS E. PARAŠAS

Kas yra slaptažodžių kortelė?

Slaptažodžių kortelė – tai kredito unijos kartu su Elektroninių paslaugų sutartimi suteikta plastikinė kortelė, kurioje atspausdinti sunumeruoti slaptažodžiai. Kiekvienas slaptažodis turi savo eilės numerį nuo 1 iki 24. Kiekvieną kartą prisijungę prie LKU internetinės bankininkystės sistemos bei kiekvieną kartą sistemoje tvirtindami finansines operacijas turėsite suvesti vieną iš 24 slaptažodžių, nurodytų kortelėje.

Kas yra mobilusis elektroninis parašas?

Tai viena saugiausių elektroninių asmens identifikavimo priemonių, kuri leidžia prisijungti ir vykdyti operacijas internetinėje bankininkystėje. Kaip ir tikrasis asmens parašas, mobilusis e. parašas gali priklausyti tik fiziniam asmeniui.

Kaip įsigyti mobilųjį elektroninį parašą?

Nuvykite į savo ar pasirinkto mobiliojo ryšio operatoriaus („Omnitel“, „Bitės“, „Teledema“ arba „Tele2“) saloną, kur vietoje Jūsų esamos operatoriaus SIM kortelės bus Jums išduota nauja SIM kortelė su mobilaus elektroninio parašo sertifikatu. Su savimi turėkite pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Aktyvinkite paslaugą pagal operatoriaus pateiktą instrukciją. Dėmesio: mobilus parašas gali būti išduotas tik mobiliųjų operatorių abonentams. Išankstinio mokėjimo paslaugų naudotojams mobilus e. parašas neišduodamas.

Mobilus elektroninis parašas veikia tiek su paprastais, tiek su išmaniaisiais telefonais, tačiau yra modelių, kuriuose šia paslauga naudotis negalima. Šių telefonų sąrašą galite rasti http://www.omnitel.lt/informaciniai-popup/m-paraso-nepalaikantys-mobiliuju-telefonu-modeliai/54875

Kur dar galiu naudoti mobilųjį elektroninį parašą?

Mobilų elektroninį parašą galima naudoti ne tik jungiantis prie  internetinės bankininkystės, bet ir norint prisijungti prie „Sodros“, LR savivaldybių, įvairių paslaugų teikėjų sistemų. Visą sąrašą, kur galite pasinaudoti mobiliu elektroniniu parašu, galite rasti adresu www.parasas.lt.

Kaip prisijungti prie e. bankininkystės naudojantis mobiliu elektroniniu parašu?

 • CheckNorėdami prisijungti prie LKU internetinės bankininkystės su mobiliuoju elektroniniu parašu, turite įvesti naudotojo kodą ir slaptažodį. Tuomet pasirinkite prisijungimą mobiliu elektroniniu parašu. Pasirinkę, kad norite prisijungti mobiliu elektroniniu parašu, turite paspausti mygtuką „Toliau“.
 • CheckKompiuterio ir telefono ekranuose pamatysite prisijungimo kontrolinį kodą. Įsitikinkite, kad kompiuterio ir mobilaus telefono ekrane rodomas kontrolinis kodas sutampa ir paspauskite mygtuką „Gerai“.
 • CheckTik tuomet, jei kodai sutampa, telefone įveskite mobilaus operatoriaus suteiktą mobilaus parašo sPIN kodą, tokiu būdu patvirtinsite prisijungimo veiksmą.
 • CheckNorėdami patvirtinti mokėjimo operacijas, pasirinkite patvirtinti mokėjimą. Kompiuterio ir telefono ekranuose pamatysite prisijungimo kontrolinį kodą. Įsitikinkite, kad kompiuterio ir mobilaus telefono ekrane rodomas kontrolinis kodas sutampa. Tik tuomet, jei kodai sutampa, telefone įveskite mobilaus operatoriaus suteiktą mobilaus parašo sPIN kodą, tokiu būdu patvirtinsite mokėjimo veiksmą.

Čia galite pasižiūrėti filmuką, kaip prisijungti mobiliu elektroniniu parašu: http://lku.lt/privatiems/mobilusis-elektroninis-parasas/

Koks mobilaus e. parašo paslaugos įkainis?

Naudodami mobilųjį e. parašą jungtis prie internetinės bankininkystės galite nemokamai, tačiau mokestį gali taikyti jūsų pasirinkto mobiliojo ryšio operatorius.

Kaip blokuoti, atšaukti mobilųjį elektroninį parašą?

Norėdami blokuoti ar atšaukti mobilųjį elektroninį parašą turite kreiptis į mobilaus ryšio operatorių, išdavusį SIM kortelę. Nedelsiant kreipkitės į savo mobilaus ryšio operatorių jei praradote telefoną su SIM kortele kurioje įdiegtas mobilus elektroninis parašas arba įtariate, kad sPIN kodas tapo žinomas tretiesiems asmenims.

INTERNETINĖS BANKININKYSTĖS SĄSKAITOS

Ką daryti, jei noriu, kad kai kurios Jūsų sąskaitos nebūtų rodomos LKU internetinės bankininkystės sistemoje?

Norėdami, kad sistema nerodytų Jūsų pasirinktos (-ų) sąskaitos (-ų), kreipkitės į savo kredito uniją ir parašykite prašymą.

Kada galėsiu disponuoti lėšomis, kurias į sąskaitą grynais pinigais įnešiau kredito unijoje?

Jei į sąskaitą lėšos įmokamos grynais pinigais, kredito unija užtikrina, kad lėšomis būtų galima disponuoti ne vėliau kaip kitą kredito unijos darbo dieną.

INTERNETINĖS BANKNINKYSTĖS PINIGŲ PERVEDIMAI

Kada bus įvykdytas internetinės bankininkystės pagalba atliktas pinigų pervedimo nurodymas?

Mokėjimai iš LKU grupės kredito unijų į komercinius bankus (SEB, „Swedbank“, DNB, „Danske Bank“, „Nordea“) vykdomi 5 kartus per darbo dieną. Daugiau info. čia: http://lku.lt/blog/2016/02/24/kredito-uniju-nariai-gali-atlikti-pinigu-pervedimus-vienodomis-salygomis-tiek-lietuvoje-tiek-uzsienio-salyse/

Mokėjimai tarp SEPA-MMS narių (į LKU grupės kredito unijas, banką  „Citadele“, Šiaulių banką, Medicinos banką,  kai kurias kredito unijas ir mokėjimo įstaigą „EVP International“, Lietuvos paštą) pinigų pervedimai įvykdomi darbo dienomis iš karto po operacijos patvirtinimo. Norėdami, kad lėšos pasiektų dar tą pačią dieną sąskaitą kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje, mokėjimą atlikite iki 16:00 val.

* mokėjimo pavedimas turi būti įvykdytas iki 02:00 val. ryto.

Ar galima atlikti pinigų pervedimą į užsienio šalis?

Kredito unijų klientai gali sklandžiai vykdyti pinigų pervedimus Lietuvoje ir SEPA erdvei priklausančiose Europos valstybėse. Atliekant pervedimus eurais SEPA erdvėje, kuriai priklauso 34 šalys: visos ES valstybės, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Monako Kunigaikštystė, Šveicarija ir San Marinas, pateikiama tokia pati mokėjimo nurodymo forma, kuri naudojama pinigų pervedimams Lietuvoje.

Atliekant pavedimus eurais ne SEPA erdvėje pildoma tarptautinio mokėjimo forma kredito unijoje.

Kokie limitai taikomi pinigų pervedimams?

Atliekant  pinigų pervedimus, taikomas vienos operacijos limitas bei dienos operacijų limitas. Operacijoms tvirtinamoms slaptažodžių kortele ir mobiliu elektroniniu parašu taikomi skirtingi limitai. Jums taikomus limitus galite pasižiūrėti prisijungę prie e. bankininkystės.

Limitai negalioja atliekant pervedimus tarp savo sąskaitų.

PATIKIMI GAVĖJAI

Kas yra „Patikimi gavėjai“?

Tai Jūsų pasirinkti pinigų pervedimų gavėjai, esantys specialiame „Patikimų gavėjų“ sąraše. Atliekant mokėjimus sąraše esantiems gavėjams, netaikomi operacijų limitai, nustatyti slaptažodžių kortelei.

Kaip galima įtraukti gavėją į „Patikimų gavėjų“ sąrašą?

Įtraukti gavėją į „Patikimų gavėjų“ sąrašą galima keliais būdais:

 1. Prisijungus prie internetinės bankininkystės mobiliuoju elektroniniu parašu.
 2. Atvykus į kredito uniją ir pateikus nustatytos formos prašymą.

Vėliau visus mokėjimus šiam gavėjui galėsite tvirtinti prisijungę prie i. bankininkystės su slaptažodžių kortele, šiems mokėjimams nebus taikomi slaptažodžių kortelei nustatyti limitai.

Kokius veiksmus galima atlikti su „Patikimais gavėjais“ prisijungus prie internetinės bankininkystės mobiliuoju e. parašu ar slaptažodžių kortele?

Valdyti patikimų gavėjų sąrašą galima prisijungus prie internetinės bankininkystės ir  pasirinkus paskyrą „Mano i-unija“, o čia – „Patikimi gavėjai“.

Prisijungus prie i. bankininkystės slaptažodžių kortele galite:

 • Checkperžiūrėti sąrašą;
 • Checkištrinti pasirinktą gavėją iš sąrašo.

Prisijungus prie „i-Unija“ mobiliuoju elektroniniu parašu galite:

 • Checkįtraukti naują gavėją į patikimų gavėjų sąrašą;
 • Checkkoreguoti sąraše esančio gavėjo duomenis;
 • Checkperžiūrėti sąrašą;
 • Checkištrinti pasirinktą gavėją iš sąrašo.

Kaip galima įtraukti naują gavėją į patikimų gavėjų sąrašą naudojantis i.bankininkyste?

 1. Prisijunkite prie internetinės bankininkystės mobiliuoju elektroniniu parašu;
 2. Pasirinkite bankininkystėje paskyrą „Mano i-Unija“, o čia – „Patikimi gavėjai“;
 3. Pasirinkite parinktį „Naujas gavėjas“.

Atsidariusiame lange reikia įvesti :

 1. Susikurtą gavėjo pavadinimą. Sukurtas pavadinimas naudojamas tik Jūsų, todėl gali būti naudojamas bet koks pasirinktas pavadinimas (pvz. „mama“, „darželis“, „kabelinė TV“ ir pan.)
 2. Gavėjo sąskaitos numerį;
 3. Pasirinkti mygtuką „Išsaugoti“.

Įtraukti gavėją į Patikimų gavėjų sąrašą (prisijungus prie internetinės bankininkystės mobiliuoju elektroniniu parašu) galima ir iš Vietinio mokėjimo lango. Atliekant mokėjimą gavėjui, kurį norite išsaugoti, Patikimų gavėjų sąraše reikia pažymėti langelį varnele „Įtraukti į patikimų gavėjų sąrašą“. Kitas mokėjimas šiam gavėjui galės būti tvirtinamas prisijungus prie internetinės bankininkystės slaptažodžių kortele nepriklausomai nuo sumos.

Mobilus elektroninis parašas

Kaip įsigyti mobilųjį elektroninį parašą?

Nuvykite į savo ar pasirinkto mobiliojo ryšio operatoriaus („Omnitel“, „Bitės“, „Teledema“ arba „Tele2“) saloną, kur vietoje Jūsų esamos operatoriaus SIM kortelės bus Jums išduota nauja SIM kortelė su mobilaus elektroninio parašo sertifikatu. Su savimi turėkite pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Aktyvinkite paslaugą pagal operatoriaus pateiktą instrukciją.

Dėmesio: mobilus parašas gali būti išduotas tik mobiliųjų operatorių abonentams. Išankstinio mokėjimo paslaugų naudotojams mobilus e. parašas neišduodamas.

Mobilus elektroninis parašas veikia tiek su paprastais, tiek su išmaniaisiais telefonais, tačiau yra modelių, kuriuose šia paslauga naudotis negalima. Šių telefonų sąrašą galite rasti http://www.omnitel.lt/informaciniai-popup/m-paraso-nepalaikantys-mobiliuju-telefonu-modeliai/54875

Kur dar galiu naudoti mobilųjį elektroninį parašą?

Mobilų elektroninį parašą galima naudoti ne tik jungiantis prie  internetinės bankininkystės, bet ir norint prisijungti prie „Sodros“, LR savivaldybių, įvairių paslaugų teikėjų sistemų.Visą sąrašą, kur galite pasinaudoti mobiliu elektroniniu parašu, galite rasti adresu www.parasas.lt.

Kaip prisijungti prie e. bankininkystės naudojantis mobiliu elektroniniu parašu?

 • CheckNorėdami prisijungti prie LKU internetinės bankininkystės su mobiliuoju elektroniniu parašu, turite įvesti naudotojo kodą ir slaptažodį. Tuomet pasirinkite prisijungimą mobiliu elektroniniu parašu. Pasirinkę, kad norite prisijungti mobiliu elektroniniu parašu, turite paspausti mygtuką „Toliau“.
 • CheckKompiuterio ir telefono ekranuose pamatysite prisijungimo kontrolinį kodą. Įsitikinkite, kad kompiuterio ir mobilaus telefono ekrane rodomas kontrolinis kodas sutampa ir paspauskite mygtuką „Gerai“.
 • CheckTik tuomet, jei kodai sutampa, telefone įveskite mobilaus operatoriaus suteiktą mobilaus parašo sPIN kodą, tokiu būdu patvirtinsite prisijungimo veiksmą.
 • CheckNorėdami patvirtinti mokėjimo operacijas, pasirinkite patvirtinti mokėjimą. Kompiuterio ir telefono ekranuose pamatysite prisijungimo kontrolinį kodą. Įsitikinkite, kad kompiuterio ir mobilaus telefono ekrane rodomas kontrolinis kodas sutampa. Tik tuomet, jei kodai sutampa, telefone įveskite mobilaus operatoriaus suteiktą mobilaus parašo sPIN kodą, tokiu būdu patvirtinsite mokėjimo veiksmą.

Koks šios paslaugos įkainis?

Naudodami mobilų e. parašą jungtis prie internetinės bankininkystės galite nemokamai, tačiau mokestį gali taikyti jūsų pasirinkto mobiliojo ryšio operatorius.

Kaip blokuoti, atšaukti mobilųjį elektroninį parašą?

Norėdami blokuoti ar atšaukti mobilųjį elektroninį parašą turite kreiptis į mobilaus ryšio operatorių, išdavusį SIM kortelę.

Nedelsiant kreipkitės į savo mobilaus ryšio operatorių jei praradote telefoną su SIM kortele kurioje įdiegtas mobilus elektroninis parašas arba įtariate, kad sPIN kodas tapo žinomas tretiesiems asmenims.

 PAŽEIDĖ JŪSŲ TEISES ?

Remiantis Lietuvos banko patvirtintomis „Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklėmis“, vartotojas, manantis, kad finansų rinkos dalyvis pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarčių arba su jais susijusių santykių, ir ketinantis dėl kilusio ginčo sprendimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką pirmiausia privalo raštu kreiptis į finansų rinkos dalyvį, jam nurodyti ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą:

 • vartotojo vardą, pavardę;
 • vartotojo adresą;
 • vartotojo asmens kodą arba gimimo datą;
 • vartotojo kontaktinio telefono numerį, elektroninio pašto adresą, kitą kontaktinę informaciją;
 • aplinkybes ir dokumentus, kuriais remiantis vartotojo skundas pateikiamas.

Vartotojas privalo kreiptis į finansų rinkos dalyvį ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią vartotojas sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių arba teisėtų interesų pažeidimą.

Finansų rinkos dalyvis privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais,  privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, jeigu įstatymai arba Europos Sąjungos teisės aktų nenustatyta kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Atsakymas į vartotojo pateiktą skundą raštu pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo gautas skundas, jei vartotojas  skunde nenurodė kitaip.

Kai finansų rinkos dalyvis netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, per vienus metus nuo kreipimosi į finansų rinkos dalyvį vartotojas turi teisę keiptis į Lietuvos banką dėl kilusio ginčo sprendimo.

Dokumentus reikėtų pateikti arba siųsti registruotu laišku Lietuvos bankui adresu:

Lietuvos bankas
Priežiūros tarnyba
Žirmūnų g. 151
LT-09128 Vilnius
Lietuva

Daugiau informacijos apie ginčų nagrinėjimą Lietuvos banke galite rasti Lietuvos banko interneto svetainėje: http://www.lb.lt/vartotoju_apsauga_1

Tuo atveju, kai į finansų rinkos dalyvį kreipiasi pareiškėjas, kuris nėra vartotojas,  „Lietuvos banko patvirtintos Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklės” nėra taikomos. Minėtu atveju kredito unija išnagrinėja skundą ir atsakymą pareiškėjui pateikia ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos.

Praradę mokėjimo kortelę ar jos PIN kodą sužinojus kitam žmogui, nedelsdami ją blokuokite.
Bet kuriuo paros metu paskambinkite į UAB „First Data Lietuva“ tel. (8 5) 215 1177, (8 5) 233 1199.
Užblokavę mokėjimo kortelę neleisite svetimiems asmenims pasinaudoti Jūsų kortelės sąskaitoje esančiais pinigais.

Paslaugų įkainiai

Kredito unijų paslaugų įkainiai

 
VIETINIAI PERVEDIMAI
Kredito unijos Kredito unijos viduje į savo sąskaitą Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą
kredito unijoje internetu kredito unijoje internetu
Akademinė kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Alytaus kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Anykščių kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Aukštaitijos kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Biržų kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Druskininkų kredito unija 0 EUR 0 EUR 0.43 EUR 0 EUR
Grigiškių kredito unija 0 EUR 0 EUR 0.28 EUR 0 EUR
Grinkiškio kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija 0 EUR 0 EUR 0.28 EUR 0.14 EUR
Joniškio kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0.14 EUR
Jurbarko kredito unija 0.28 EUR 0 EUR 0.28 EUR 0.28 EUR
Kaišiadorių kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kauno arkivyskupijos kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kauno kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kėdainių krašto kredito unija 0 EUR 0 EUR 0.57 EUR 0 EUR
Kelmės kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Klaipėdos kredito unija 0 EUR 0 EUR 0.43 EUR 0 EUR
Klausučių kredito unija 0.86 EUR 0.57 EUR 0.86 EUR 0.57 EUR
Kredito unija Skuodo bankelis 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kredito unija Zanavykų bankelis 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kredito unija „Gargždų taupa“ 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kredito unija „Germanto lobis“ 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kredito unija „Giminėlė“ 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kredito unija „Jonavos žemė“ 0 EUR 0 EUR 0.44 EUR 0.1 EUR
Kredito unija „Kupiškėnų taupa“ 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kredito unija „Moterų taupa“ 0 EUR 0 EUR 0.44 EUR 0 EUR
Kredito unija „Prienų taupa“ 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kredito unija „Šešiagrašis“ 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kredito unija „Sūduvos parama“ 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0.1 EUR
Kredito unija „Tikroji viltis“ 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kredito unija „Vievio taupa“ 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Kredito unija „Žemdirbio gerovė“ 0 EUR 0 EUR 0.28 EUR 0 EUR
Kretingos kredito unija 0 EUR 0 EUR 1.50 EUR 0 EUR
Kvėdarnos kredito unija 0 EUR 0 EUR 0.28 EUR 0 EUR
Mažeikių kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Naftininkų kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Pagėgių kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Pajūrio kredito unija 0 EUR 0 EUR 0.28 EUR 0 EUR
Pakruojo ūkininkų kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Palangos kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Panevėžio kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Pareigūnų kredito unija 0.28 EUR 0 EUR 0.28 EUR 0 EUR
Pasvalio kredito unija 0.23 EUR 0 EUR 0.23 EUR 0 EUR
Plungės kredito unija 0 EUR 0.1 EUR 0.43 EUR 0.1 EUR
Radviliškio kredito unija 0 EUR 0 EUR 0.34 EUR 0 EUR
Rokiškio kredito unija 0 EUR 0 EUR 0.43 EUR 0.23 EUR
Sedos kredito unija 0 EUR 0 EUR 0.28 EUR 0 EUR
Šilalės kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Šilutės kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Širvintų kredito unija 0 EUR 0 EUR 0.43 EUR 0.1 EUR
Tauragės kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0.14 EUR
Trakų kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Ukmergės ūkininkų kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Utenos kredito unija 0.57 EUR 0 EUR 0.57 EUR 0 EUR
Varėnos kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
Vilkaviškio kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
„Achemos“ kredito unija 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0.14 EUR
 

Paklauskite:

Rašykite mums:

Pateikite užklausą kreditui gauti:

Pateikite užklausą kreditui gauti:

Registracija konsultacijai:

Lietuvos centrinė kredito unija, Savanorių pr. 363-211, LT-51480 Kaunas, Tel. nr. (8-37) 200584, Faks. nr. (8-37) 200454.