Pagrindinis kredito unijų pasirinkimas ir finansų partneris

Vizija

Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU) – pagrindinis kredito unijų pasirinkimas ir finansų partneris.

Misija

Esame artima bendruomenių finansinė partnerė, padedame joms stiprėti ir vystytis.

Vertybės

 Sąžiningumas. Mes taupiai naudojame patikėtus išteklius; siūlome nariams naudingiausius sprendimus.

Profesionalumas. Esame kompetentingi savo srityse; siekiame rezultato; nuolat tobulėjame; taikome inovatyvius sprendimus.

 Atvirumas ir bendradarbiavimas. Skatiname saviraišką, įsitraukimą ir nuomonių įvairovę, gerbiame kolegas ir narius. Dalijamės patirtimi, idėjomis ir informacija. Mūsų veiksmų sinergija lemia gerus veiklos rezultatus.

Struktūra

11

LCKU valdymo organų nariai

Stebėtojų taryba

Danguolė Matukevičienė, pirmininkė
Andrius Mackonis
Rimantas Slavinskas
Ramūnas Džiugas
Inga Navikienė

Valdyba

Mindaugas Vijūnas, valdybos pirmininkas
Marius Griesius
Aurimas Lankas
Egidijus Žaltauskas
Gintarė Subačiūtė

Stabilizacijos fondo komisija

Aurimas Kondrotas, Pirmininkas
Edmundas Kaušikas
Rolandas Majauskas
Rimvydas Sakavičius
Saulius Samuolis

Paskolų komitetas

Rita Latviūnienė, pirmininkė
Violeta Kirlienė
Arnoldas Fokas
Mindaugas Vijūnas
Aurimas Kondrotas

Etikos komisija

Genovaitė Kimbrienė, pirmininkė
Vincentas Macijauskas
Jonas Stankevičius
Almantas Urbelis
Gintarė Subačiūtė

LCKU teikia šias paslaugas narėms – kredito unijoms:

 1. Priima indėlius ir kitas grąžintinas lėšas iš narių-kredito unijų ir kitų LCKU įstatyme numatytų neprofesionalių rinkos dalyvių.
 2. Kredituoja kredito unijas ir kredito unijų narius.
 3. Teikia mokėjimo paslaugas:
 • Pinigų pervedimai;
 • Mokėjimo kortelių išleidimas („MasterCard“ ir „Maestro“);
 • Internetinės bankininkystės paslaugos.
 1. Vykdo atsiskaitymų tarp kredito įstaigų įskaitymą (kliringas).
 2. Teikia narėms kredito unijoms jų narių skolininkų ir paskolų būklės antrinio vertinimo paslaugas.
 3. Palaiko kredito unijų LCKU narių likvidumą. Siekiant užtikrinti šios funkcijos vykdymą LCKU yra įkurtas kredito unijų likvidumo palaikymo rezervas, kuriame kredito unijos laiko tam tikrą procentinę dalį nuo indėlių kredito unijose.
 4. Palaiko kredito unijų LCKU narių mokumą. Kredito unijų mokumui palaikyti yra įkurtas LCKU stabilizacijos fondas, kuris sudaromas iš pastovių kredito unijų įmokų.
 5. Stebi ir prižiūri kredito unijų LCKU narių veiklą ir, kai būtina, tikrina šias kredito unijas bei teikia informaciją priežiūros institucijai dėl nustatytų pažeidimų. Taip pat nuolat vertinama kredito unijų veiklos rizika ir kontrolė.
 6. Dalyvauja LR ir kitų šalių įvairių institucijų inicijuotose programose bei projektuose, skirtuose kredito unijoms, ir priima su tomis programomis bei projektais susijusias lėšas, turtą, taip pat prisiima įsipareigojimus.
 7. Teikia informacinių technologijų paslaugas kredito unijoms ir jų nariams. Informacinės sistemos „i-Kubas“ pagalba kredito unijos gali profesionaliai aptarnauti kredito unijų narius, vykdyti kasdienes kredito unijos operacijas ir reikiamas funkcijas. LCKU sukurtos internetinės bankininkystės „i-Unija“ dėka kredito unijų nariai savo finansus gali valdyti iš bet kurios pasaulio vietos.
 8. Teikia personalo valdymo konsultacijas ir specializuotus mokymus kredito unijų darbuotojams. LCKU mokymo sistema leidžia darbuotojams nuolat tobulėti ir kelti kvalifikaciją specializuotų mokymų, konsultacijų ir diskusijų metu.
 9. Konsultuoja ir teikia rekomendacijas verslo plėtros ir pardavimų klausimais. Taip pat kredito unijos konsultuojamos, kaip motyvuoti darbuotojus didesniems pardavimams, optimizuoti veiklos procesus. LCKU vykdo nuolatines rinkodaros, komunikacijos konsultacijas, viešina kredito unijų veiklą, vysto bendrą LKU prekės ženklą, planuoja bendras reklamos-viešinimo kampanijas, nagrinėja konkurencinę aplinką, teikia verslo veiksmų rekomendacijas.

Informacija LCKU investuotojams ir indėlininkams

Investuotojams: Lietuvos centrinės kredito unijos  įsipareigojimai investuotojams yra apdrausti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyta tvarka.

Papildomą informaciją investuotojams rasite čia. 

Indėlininkams: Lietuvos centrinėje kredito unijoje laikomi indėliai yra apdrausti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

Papildomą informaciją indėlininkams rasite čia.

Keičiasi Lietuvos centrinės kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos

informuojame, kad nuo 2017 m. vasario 1 d. keičiasi Lietuvos centrinės kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos.

Su naujomis mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis galite susipažinti čia

Jei turite klausimų, informacijos teiraukitės tel. 8-37 200 584 arba el. paštu lcku@lku.lt