Pagrindinis kredito unijų pasirinkimas ir finansų partneris

Vizija

Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU) – pagrindinis kredito unijų pasirinkimas ir finansų partneris.

Misija

  • Plėtojame kooperatinį kredito unijų finansinį centrą, teikiantį konkurencingas, kokybiškas, inovatyvias ir lūkesčius viršijančias paslaugas savo nariams ir klientams. Kuriamos finansinės priemonės leidžia nariams siekti ambicingų tikslų visoje finansų rinkoje.
  • Sutelkiant visus LKU sistemos išteklius, užtikriname kredito unijų saugumą, stabilumą ir konkurencingumą.
  • Plėtojame kooperaciją, socialinę ir finansinę partnerystę, kuri teikia ekonominę naudą kredito unijoms, nariams ir klientams.

Vertybės

 Sąžiningumas. Mes taupiai naudojame patikėtus išteklius; siūlome nariams naudingiausius sprendimus.

Profesionalumas. Esame kompetentingi savo srityse; siekiame rezultato; nuolat tobulėjame; taikome inovatyvius sprendimus.

 Atvirumas ir bendradarbiavimas. Skatiname saviraišką, įsitraukimą ir nuomonių įvairovę, gerbiame kolegas ir narius. Dalijamės patirtimi, idėjomis ir informacija. Mūsų veiksmų sinergija lemia gerus veiklos rezultatus.

Struktūra

LKU-schema-web-v11

LCKU valdymo organų nariai

Stebėtojų taryba

Vytautas Barsteiga, pirmininkas
Danguolė Matukevičienė, pirmininko pavaduotoja
Gitana Jasėnienė
Audrius Virbalas
Alvydas Dilys

Valdyba

Fortunatas Dirginčius, pirmininkas
Ramūnas Stonkus, pirmininko pavaduotojas
Ramūnas Stankevičius
Marius Griesius
Stanislav Ignatovič
Birutė Žiūraitienė

Stabilizacijos fondo komisija

Egidijus Žaltauskas, pirmininkas
Rima Danilevičienė
Regina Karašauskytė
Aušrinė Poškienė
Birutė Visminienė

Paskolų komitetas

Rita Latviūnienė, pirmininkė
Violeta Kirlienė
Arnoldas Fokas
Milda Krivickienė
Aurimas Kondrotas

Etikos komisija

Genovaitė Kimbrienė, pirmininkė
Vincentas Macijauskas
Jonas Stankevičius
Almantas Urbelis
Gintarė Subačiūtė

Kitos LCKU funkcijos:

LCKU atstovauja narių interesams susijusiose organizacijose

Svarstomi ir Lietuvos bankui bei Lietuvos Respublikos finansų ministerijai teikiami pasiūlymai dėl kredito unijų veiklą reglamentuojančių teisės aktų.

Palaikomi ryšiai su panašiomis kitų šalių bei tarptautinėmis institucijomis, atstovaujama jose Lietuvos kredito unijoms.

Techniškai aptarnaujamas LCKU stabilizacijos fondas.

Priimami sprendimai dėl narystės LCKU sistemoje.

LCKU priima indėlius iš savo narių, asociacijų, Lietuvos Respublikoje įregistruotų visuomeninių organizacijų, religinių bendruomenių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir (ar) savivaldybių įgaliotų institucijų, Lietuvos Respublikos, tarptautinių ir (ar) užsienio valstybių labdaros (paramos) fondų ir finansinių institucijų.

LCKU taip pat atlieka kitas įstatuose nustatytas funkcijas bei operacijas.

LCKU finansinės paslaugos

Skolinasi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Įstatuose numatyta tvarka teikia paskolas, garantijas bei finansinę pagalbą kredito unijoms – LCKU narėms.

Investuoja laisvas lėšas į Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių, turinčių aukščiausio lygio reitingą (A grupės šalys), vyriausybių vertybinius popierius.

Atlieka kliringo operacijas tarp savo narių, per Lietuvos banko atsiskaitymų centrą bei kitas kliringo institucijas.

Dalyvauja Lietuvos Respublikos ir kitų šalių institucijų inicijuotose programose bei projektuose, skirtuose kredito unijoms, priima su tomis programomis bei projektais susijusias lėšas ir turtą.

Atlieka pinigų pervedimo operacijas.

Kuria ir aptarnauja mokėjimo priemones (mokėjimo korteles, kelionės čekius, vekselius), administruoja internetinės bankininkystės sistemą.

Atlieka operacijas užsienio valiuta.